Home Văn Phẩm Chúc Mừng Năm Mới Tết Cổ Truyền 2019

Chúc Mừng Năm Mới Tết Cổ Truyền 2019

by Debbie Thủy
30 đọc

Bạn thân mến! Tôi cầu xin Chúa ban cho bạn sự vui vẻ trong chính nơi đồng vắng và đất khô hạn của mình. Ngay tại nơi của những nợ nần, khó khăn, bế tắc bạn vẫn đầy tràn sự vui mừng hi vọng bởi tin vào sự hồi sinh đắc thắng của Chúa dành cho bạn.

Tôi cầu xin Chúa ban cho bạn sự vui mừng ngay khi bạn đang ở giữa cát nóng của sa mạc. Tại nơi đấy bạn sẽ được thấy những bông hồng trổ hoa, nhiều lĩnh vực trong đời sống của bạn được kết quả và sung mãn. Bạn sẽ được thịnh vượng về tài chính, sức khỏe, được chúc lành trong mọi mối quan hệ và mọi việc tay bạn làm đều được thành công.

Tôi cầu xin Chúa khiến môi miệng của bạn luôn hớn hở reo ca bởi Ngài khiến cho bạn được mạnh mẽ vững bền như những cây tùng, cây bách ngàn năm ở Li-ban, được dư dật đầy tràn phước hạnh thịnh vượng như sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn.

Tôi cầu xin Chúa cho bạn được thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va. Sự vinh hiển của Đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực. Đấng đã xóa mọi điều gian ác, tha thứ mọi tội trong bạn, phục hồi bạn, ban ơn cho bạn không chỉ trong đời bạn nhưng ngàn đời sau của bạn cũng nhờ bạn mà được phước.

Tôi cầu xin Chúa cho bạn được thấy sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Sự tốt đẹp của Đấng nắm giữ tương lai bạn, Đấng có lời hứa đảm bảo cho bạn rằng dầu ngày mai bạn có đi qua trũng bóng chết bạn cũng chẳng sợ tai họa nào vì Ngài ở cùng bạn. Khi bạn qua sông, sông chẳng nhấn chìm được bạn, bạn qua lửa, lửa chẳng thể thiêu đốt bạn nhưng càng khiến bạn mạnh mẽ, can trường hơn. Và rồi dù thế giới đầy chao đảo, rúng động thì Ngài vẫn là vầng đá và sự cứu rỗi của bạn, là nơi ẩn náu của bạn, bạn sẽ không hề bị rúng động nhưng cứ đầy tràn vui mừng, hớn hở. Amen!

Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.” Ê sai 35:1-2

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like