Home Tôi Viết Bài Thơ: Chúa Biết Tôi

Bài Thơ: Chúa Biết Tôi

by Nau Puih
30 đọc

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi…” (Thi-thiên 139:1-2)

Ngày nay thế giới văn minh,
Người ta biết rõ ngoại hình của nhau.
“Facebook” khoe ảnh sang giàu,
Áo quần tươm tất, nhà cao, bạn vàng.

“Visa”, tài khoản ngân hàng,
Biết tiền tiết kiệm ẩn tàng trong băng.
Thu nhập, thuế khóa, làm ăn,
Biết cả lời lỗ gia tăng nợ nần.

“Passport” du lịch xa gần,
Biết nơi bạn đến biết phần viễn du.
Dù cho lạc lối sa mù,
“Cellphone” dẩn lối tìm khu an toàn…

Người biết vật chất trần gian,
Không biết ý tưởng, linh quang con người.
Khi ta chưa nói thành lời,
Chúa biết cảm nghĩ rạng ngời trong tâm.

Khi ta yên lặng âm thầm,
Chúa đã biết rõ thâm tâm ước gì.
Khi ngồi, đứng dậy, bước đi,
Chúa biết tất cả nghĩ suy trong hồn.

Chúa dùng Kinh Thánh khuyên lơn,
Tỏ lòng thương xót khoan nhơn Chúa Trời.
Ngôi Lời đã xuống trần đời,
Hy sinh cứu vớt bạn, tôi về Nguồn.

Hà hơi Linh Thánh tràn tuôn,
Ban năng lực mới ban nguồn sức thiêng.
Giúp ta nhận lấy năng quyền,
Giúp ta đắc thắng trung kiên theo Ngài.

Chúa ơi, trần thế chẳng ai,
Yêu thương, tha thứ, quyền oai tuyệt vời.
Con xin cảm tạ Ngôi Lời
Dẫn con bước đến nước trời vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2019
Ảnh: Internet.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like