Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 1: Những Dấu Ấn Lịch Sử

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 1: Những Dấu Ấn Lịch Sử

by Van Anh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1:1-17

1Gia-phổ Đức Chúa Jêsus-Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.
2Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. 3Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram; 4A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn. 5Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; 6Gie-sê sanh vua Đa-vít.
Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn. 7Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa; 8A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia. 9Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia. 10Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a. 11Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.
12Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên; 13Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô. 14A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út; 15Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp; 16Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ.
17Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.

Lời ngỏ: Người Việt Nam chúng ta ai cũng biết “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Câu này bày tỏ về ba yếu tố cần thiết để có thể tạo nên những dấu ấn lịch sử quan trọng cho thế giới. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng những yếu tố cần thiết ấy và đang tể trị thế giới với mục đích để bày tỏ chương trình cứu rỗi cho cá nhân từng người nói riêng và thế giới nói chung. Chính Ngài đã hoạch định sẵn những con người có đức tin dù họ từng bị xã hội ruồng bỏ, Ngài dẫn đưa họ từ nơi phu tù hay vùng đất bị rủa sả về đến vùng đất đượm sữa và mật, và trong thời điểm chín muồi, Ngài đến để làm nên lịch sử.

Sự giáng sinh của Đấng Cứu Thế đã được Đức Chúa Trời hoạch định từ buổi sáng thế. Dù rằng Đức Chúa Trời là Thần, nhưng Ngôi Hai Đức Chúa Trời từ trên trời đã tự nguyện giáng sinh vào thế giới con người, để dùng chính thân và huyết của Ngài mở ra con đường giải cứu nhân loại khỏi quyền lực tối tăm và những người đang ở thân phận nô lệ của tội lỗi. Danh của Ngài khi giáng sinh vào thế giới là “Giê-xu”, Ngài chính là Đấng Christ theo sự mong đợi của người Do thái, và là Đấng Cứu Thế theo sự mong đợi của cả nhân loại.

Đức Chúa Trời đã chọn một người mang tên là Áp-ra-ham; Áp-ra-ham từng là người đầy tội lỗi sống trong xã hội đầy tội ác và sự thờ hình lạy tượng, thờ ma lạy quỷ tại U-rơ xứ Canh-đê. Khi ở tuổi 75, Áp-ra-ham đã nghe tiếng Chúa gọi để ra đi đến xứ mà chưa từng biết. Người đã đi vì đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đến khi đúng 100 tuổi, ông mới sinh ra được một con trai của lời hứa mang tên là Y-sác. Y-sác chào đời đã dẹp tan mọi nghi ngờ và chế nhạo của thế giới vô tín, bất phục Chúa. Áp-ra-ham sinh ra Y-sác, Y-sác sinh Gia-cốp. Đây là ba thế hệ liên tục bị nhiều thử thách đức tin để rồi từ đó giao ước cứu rỗi nhân loại được thiết lập và mở ra nhiều dấu ấn lịch sử vĩ đại cho thế giới. Cho đến đời thứ bốn mươi hai với ba chặng, mà mỗi chặng trải mười bốn đời, Đấng Cứu Thế đã ra đời mang danh Giê-xu như lời Kinh Thánh đã chép trong Ma-thi-ơ 1:17 “Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.”

Trong gia phổ của Đức Chúa Giê-xu có đến năm người phụ nữ từng bị xã hội đương thời lên án vì những quyết định hay tai tiếng không bình thường như là 1) Tha-ma đã ăn ở với cha chồng để được sinh con, 2) kỵ nữ Ra-háp đã từng lấy thân thể mình đi tế các thần tượng ngoại bang với tư cách nữ tư tế, 3) Ru-tơ là người nữ Mô-áp góa chồng và dùng mỹ nhân kế với Bô-ô để chuộc lại gia sản cho người chồng đã khuất, 4) Bát-sê-ba là vợ của U-ri ngoại tình với vua Đa-vít và sinh ra đứa con phải chết yểu, 5) Ma-ri là người nữ chưa chính thức kết hôn đã mang thai… Nhưng hết thảy những người nữ ấy được kể là những con người có đức tin rất lớn đã được Chúa tin dùng để tạo nên những dấu ấn lịch sử nhằm thay đổi cả thế giới. Trong đó là dấu ấn Đức Chúa Giê-xu sinh ra từ người nữ còn đồng trinh được ứng nghiệm lời tiên tri với A-đam và Ê-va là tổ phụ loài người từ buổi sáng thế.

Lời kết: Cuộc đời của bạn và tôi sống trong đời này cũng đã chịu nhiều cay đắng, lắm nổi đau thương không thể tả hết được. Và tôi đã tìm thấy được niềm hy vọng và sự bình an thật ở trong Chúa Giê-xu, còn bạn thì sao? Ước ao rằng, khi bạn nghe được tin lành này bạn hãy đến với Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế, ăn năn mọi lỗi lầm của mình thì Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi tội lỗi và dẫn dắt bạn bước tiếp trên mọi ngã đường đời còn lại. Ngài sẽ biến những dấu ấn đau thương thành những dấu ấn lịch sử trọng đại và tốt lành bởi đức tin chân thành mà bạn đặt nơi chính Chúa. Như Lời Chúa hôm nay cho thấy, ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu và theo Ngài cách trung tín thì dòng dõi, hậu tự của người đó cũng sẽ được phước hạnh lâu dài.

Cầu nguyện:
Lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con!
Cảm tạ Cha vô cùng, vì đã có chương trình sai phái Đức Chúa Giê-xu đến thế gian này để tìm kiếm và cứu rỗi chúng con, những con người tội lỗi đang sống trong đau thương và tuyệt vọng giữa biển đời tăm tối. Nguyện cầu Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót chúng con và dùng quyền năng Ngài đụng chạm và biến đổi cuộc đời chúng con theo chương trình Chúa muốn. Nguyện cầu Chúa không chỉ giải cứu linh hồn của cá nhân con, nhưng xin Ngài cũng cứu rỗi cuộc đời của hết thảy những người thân trong gia đình và dân tộc của con nữa. Amen.

 

Thy Ngô

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like