Home Lời ChứngCầu Thay Ngày 26: Cầu Nguyện Cho Con Có Nếp Sống Tin Kính

Ngày 26: Cầu Nguyện Cho Con Có Nếp Sống Tin Kính

by Ban Biên Tập
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/0X3Tpb8I7zo

Có bao giờ bạn thấy bất an vì cảm thấy con mình đang làm một việc gì đó sai quấy mà không biết điều sai quấy ấy là gì không? Có bao giờ bạn khám phá một biểu lộ nào đó trên nét mặt con mình và biết đó là tội lỗi nhưng không rõ lý do chăng? Nói cách khác bạn nghi ngờ một sai phạm đáng phải chịu một hình thức kỷ luật nào đó nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. Gặp trường hợp đó, hãy cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ điều bạn đang cảm nhận, sự khôn ngoan và mạc khải từ chính Ngài.

Không chỉ thăm dò tội lỗi của các con mà thôi. Chúng ta cần trông chừng những sự tổn thương hoặc sợ hãi về điều gì đó mà con đang gặp phải, chứng kiến hoặc âm thầm chịu đựng. Có thể là sự tuyệt vọng, bối rối, ganh tị, ích kỷ, hoặc kiêu căng. Khó mà đoán biết được, cho nên tốt nhất là hãy cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn, nếu không được soi dẫn ngay thì bạn hãy kiên trì tiếp tục cầu nguyện.

Chúa Giê-Xu bảo chúng ta phải cầu nguyện vì sự cầu nguyện là một nhu cầu hằng ngày. “Xin cứu chúng con khỏi điều ác” (Ma-thi-ơ 6:13). Đôi khi chúng ta chẳng cần phải xin điều gì đặc biệt hơn là xin Đức Chúa Trời dùng quyền năng Thánh Linh Ngài thâm nhập cuộc đời con cái chúng ta và giải cứu chúng khỏi điều ác. Vấn đề là, đừng làm ngơ trước trực giác và cảnh báo này. Nếu hiện tại bạn không cảm nhận bất kỳ điều gì nơi con mình thì bạn cũng nên cầu nguyện. Chẳng phải lúc nào bạn cũng phải nghi ngờ con mình, nhưng bạn chắc chắn phải nghi ngờ kẻ thù đang lẩn khuất quanh quẩn chờ chực dựng lên một đồn lũy không tin kính trong đời sống con cái bạn.

Kinh Thánh nền tảng: “Đức Chúa Trời ôi! Chúa biết sự ngu dại tôi, các tội lỗi tôi không giấu Chúa được.” (Thi thiên 69:5)

Chúng ta cùng cầu nguyện
“ Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Lời Ngài có hứa giải cứu chúng con khỏi mọi điều ác khi chúng con kêu cầu với Ngài. Con cầu xin Chúa giải cứu  [tên các con] khỏi bất kỳ sự không tin kính nào có thể đang đe dọa trở thành đồn lũy trong đời sống các con. Cho dù con không biết các con đang sa vào nguy cơ gì nhưng Ngài biết. Trong danh Chúa Giê-xu, con cầu xin Ngài bảo về các con ở bất cứ nơi nào.

Con biết rằng mặc dù “chúng con sống trong xác thịt, nhưng không tranh chiến theo xác thịt, Vì những khí giới mà chúng con dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy” (II Cô-rinh-tô 10:3-4).

Con biết có những lãnh vực hành động của kẻ thù mà con không thấy được, cho nên lạy Chúa, con xin Ngài bày tỏ những điều đó cho con. Xin chỉ dạy con cách cầu xin, khi trong tâm linh con có điều bối rối, hoặc bất an về các con. Xin cho con thấy bất kỳ điều gì con chưa thấy và đưa mọi điều ở nơi các con của con ra ánh sáng. Khi cần thiết phải hành động, xin cho con mạnh mẽ thực hiện để làm tròn bổn phận của người mẹ.

Chúa ơi, con xin giao các con của con trong tay Ngài hôm nay, xin Chúa hướng dẫn, bảo vệ, và cáo trách các con khi tội lỗi tìm cách đâm rễ trong đời sống các con. Xin thêm sức cho các con khi đối diện cám dỗ, giúp các con nhạy bén với sự xâm nhập của kẻ thù và biết chạy đến với Ngài như là đồn lũy và là nơi trú ẩn cho các con trong lúc nguy khốn. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

[Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: Hội Các Bà Mẹ Cơ Đốc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like