Ngày 25: Cầu Nguyện Cho Con Biết Xưng Tội Và Ăn Năn_ 30 ngày cầu nguyện cho con

1245

Có bao giờ bạn để ý những đứa trẻ sống trong tình trạng mắc tội và bị lên án do chúng không được dạy về việc xưng tội, ăn năn, để được tha thứ không? Chúng không có được đôi mắt sáng, nét mặt tự tin mà những trẻ vô tội có được. Trẻ em biết nhận lỗi và hối tiếc đủ để thay đổi cách sống, có vẻ mặt khác hẳn với những trẻ che giấu tội lỗi và không có ý định muốn thay đổi.

Xưng tội và ăn năn là hai nguyên tắc sống chúng ta phải nhấn mạnh cho con cái mình, bởi lẽ tội lỗi không xưng ra sẽ tạo bức tường ngăn cách giữa chúng với Đức Chúa Trời. Ăn năn, theo nghĩa đen là “từ bỏ điều sai quấy và quyết định không tái phạm”, được biểu lộ khi trẻ nói: “Rất tiếc, con đã làm điều đó, con sẽ không tái diễn nữa đâu.” Nếu tội lỗi không được xưng ra và ăn năn theo cách đó, thì trẻ không thể thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi âm ỉ trong lòng.

Tâm trạng ấy sẽ phản chiếu rõ ràng trên nét mặt và trong cá tính cùng hành động của trẻ. Vì không có trẻ nào là toàn hảo, nên chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ, phơi bày, hoặc đưa ra ánh sáng bất kỳ tội lỗi kín giấu nào đã đâm rễ trong lòng con cái chúng ta để có thể xử lý ngay thay vì chờ sau này khi hậu quả trở thành nghiêm trọng hơn nhiều. Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó, “vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng” (Thi thiên 44:21). Tội lỗi dẫn tới sự chết. Ăn năn dẫn tới sự sống. Chúng ta không xưng tội thì Đức Chúa Trời cũng đã biết. Ngài đã biết tất cả. Xưng tội là cơ hội để chúng ta xóa những lỗi lầm đã qua. Ăn năn là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại. Giống như chúng ta, con cái chúng ta cần cả hai, ăn năn và xưng tội.

Kinh Thánh nền tảng: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.” (Châm ngôn 28:13)

Chúng ta cùng cầu nguyện
“Lạy Chúa, con cầu xin Ngài giúp [tên các con] sớm xưng ra những lỗi lầm của mình. Xin cho các con thật lòng ăn năn để được tha thứ và thanh tẩy. Xin giúp các con hiểu rằng luật pháp Ngài là nhằm đem lại lợi ích cho các con và sự xưng tội cùng ăn năn mà Ngài đòi hỏi phải trở thành thói quen trong đời sống của các con.

Xin ban cho các con sự khao khát sống chân thật trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin đưa ra ánh sáng bất kỳ tội lỗi kín giấu nào, để được xưng ra, ăn năn, và tha thứ. Lời Ngài phán:”Phước tay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình.” (Thi thiên 32:1). Con cầu xin cho các con của con sẽ không bao giờ có thể chất chứa tội lỗi trong lòng, mà ngược lại, biết xưng ra với Chúa.

Xin Thánh Linh Chúa cáo trách trong lòng mỗi khi các con có ý định che giấu tội lỗi mình trước Chúa đến nỗi các con không chịu đựng được và phải xưng ra để được tự do, giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi và hối hận. Xin cho các con không sống trong mặc cảm tội lỗi và bị lên án, mà sống với lương tâm trong sáng, hoàn toàn tin tưởng sự tha thứ trong Đấng Christ. Con cầu xin cho các con luôn luôn nhìn xem Ngài và có được gương mặt sáng ngời. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

✍️ [Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Bình Luận: