Home Chuyên Đề 10 Câu Kinh Thánh Được Đọc Nhiều Nhất Năm 2018

10 Câu Kinh Thánh Được Đọc Nhiều Nhất Năm 2018

by Richard Huỳnh
30 đọc

Trong hơn hai tỷ lượt xem trên trang Bible Gateway trong năm 2018, đây là 10 câu Kinh Thánh được mọi người từ khắp thế giới đọc nhiều nhất

1. Giê-rê-mi 29:11 – “Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình.”

Trong hoàn cảnh người dân Y-sơ-ra-ên chịu cảnh nước mất, nhà tan và bị bắt làm nô lệ sang Ba-by-lôn, Giê-rê-mi 29:11 nhắc nhở họ rằng Đức Giê-hô-va vẫn là Đấng Tể Trị. Ngài vẫn làm chủ đời sống họ và có các kế hoạch tốt đẹp cho cuộc đời họ về sau. Trong cuộc sống nhiều khó khăn bất trắc, Giê-rê-mi 29:11 động viên con cái Chúa rằng Cha trên trời luôn tể trị và có những kế hoạch để cho họ tương lai tốt đẹp.

2. Giăng 3:16 – “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.”

Con cái Chúa khắp thế giới thường dùng Giăng 3:16 để chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Trời và niềm hy vọng của người Cơ đốc. Dù thế gian ô nhơ hư nát, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người, đến độ đã ban Con một yêu dấu của mình đến chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc họ khỏi bị hư mất trong tội lỗi. Nhờ Chúa chịu tội thay, tội nhân được xưng công bình và được sự sống đời đời phước hạnh với Ngài.

3. Phi-líp 4:13 – “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

Phi-líp 4:13 là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô qua cuộc đời truyền giảng Tin Lành đầy thành tựu vĩ đại nhưng cũng đầy khó khăn thử thách của mình. Dù lúc đói lúc no, lúc thiếu lúc dư hay lúc hoạn nạn lúc bình yên, ông thấy mình vượt qua mọi sự nhờ sức lực phi thường mà Chúa Giê-xu ban thêm. Phi-líp 4:13 nhắc nhở con cái Chúa rằng trong khó khăn, họ không phải đơn độc đối diện mà hãy xin thêm sức lực và phước lành từ Cha Thiên Thượng để vượt qua.

4. Rô-ma 8:28 – “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định.”

Sống trong thế giới đầy tội lỗi và hư nát, muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc. Con cái Chúa cũng không thể tránh khỏi những khó khăn, chỉ biết than thở trong lòng và nhịn nhục trông đợi. Rô-ma 8:28 động viên con cái Chúa rằng mọi khó khăn, thất bại, gian khổ họ phải đối diện sau này đều hiệp lại làm ích cho mình, vì Chúa Cha luôn có những ý tưởng và kế tưởng tốt đẹp cho họ (như Giê-rê-mi 29:11).

5. Thi Thiên 23:4 – “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an-ủi tôi.”

Cuộc sống có những lúc như trong trũng bóng chết, đầy hiểm nguy và lo sợ. Vua Đa-vít đã có những lúc thế này khi lẩn trốn vua Sau-lơ trong hoang mạc hay khi bị Áp-sa-lôm con trai mình truy sát. Thi Thiên 23:4 là lời kinh nghiệm của ông về sự dẫn dắt bảo vệ của Chúa trong những giai đoạn đen tối đó. Đó cũng là lời an ủi con cái Chúa trong những lúc tăm tối của mình, rằng Cha Thiên Thượng luôn ở cùng và dẫn dắt.

6. Rô-ma 12:2 – “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình, để thử cho biết ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Đức Chúa Trời không chỉ cứu rỗi Cơ đốc nhân qua sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, Ngài còn kêu gọi họ hãy nên thánh để xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời. Rô-ma 12:2 nhắc nhở con cái Chúa phải sẵn sàng sống khác thế gian và đổi mới tâm thần mình để nên thánh theo lời Chúa. Từ đó, họ sẽ thấy được ý muốn tốt lành trọn vẹn của Đức Chúa Trời là như thế nào.

7. Thi Thiên 23:3 – “Quả thật, trọn đời tôi; phước-hạnh và sự thương-xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.”

Thi Thiên 23 là những lời kinh nghiệm của vua Đa-vít sau cuộc đời đầy thăng trầm của mình. Từ lúc là cậu bé chăn cừu đến lúc làm vua cai trị ở Giê-ru-sa-lem, ông như con chiên nhỏ, luôn được Chúa ở cùng, dẫn dắt và bảo vệ. Thi Thiên 23:3 nhắc nhở con cái Chúa rằng phước hạnh và sự thương xót của Chúa Cha sẽ luôn theo đuổi họ khắp nơi, trong những lúc nguy nan, cả khi họ sai phạm. Đấng chăn chiên thật sẽ không từ bỏ chiên lúc nguy hiểm hay lầm lạc, nhưng luôn tìm kiếm và dẫn dắt nó về với bầy mình.

8. Thi Thiên 23:1 – “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì.”

Thực sự thì trong cuộc đời đầy gian khó của mình, Đa-vít gặp nhiều thiếu thốn. Khi trốn chạy vua Sau-lơ trong hoang mạc, khi chinh chiến với dân Ca-na-an, khi bị con trai phản loạn, Đa-vít đã có lúc đói, lúc khát và lúc thiếu hụt. Nhưng với Chúa ở cùng, ông vẫn vững tin khẳng định “tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.Thi Thiên 23:1 là lời tuyên xưng trong đức tin của Cơ đốc nhân rằng dù hoàn cảnh có khó khăn thiếu thốn, Chúa sẽ chu cấp, và con cái Chúa, như Đa-vít, sẽ được đầy đủ chẳng thiếu thốn gì.

9. Thi Thiên 23:5 – “Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù-nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn.”

Là một vị vua, Đa-vít có vô số kẻ thù địch: từ vua Sau-lơ muốn tìm giết để giữ ngai vàng, quân Ca-na-an muốn lấy mạng nơi trận mạc, đến con trai muốn soán ngôi. Nhưng qua đó, Đa-vít kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa: Ngài đã bảo vệ và ban cho ông phước hạnh niềm vui ngay trước mặt kẻ thù nghịch. Như Đa-vít, con cái Chúa cũng có nhiều kẻ thù luôn tìm cách bắt bớ. Thi Thiên 23:5 động viên họ rằng Chúa Cha sẽ bảo vệ và ban cho họ niềm vui phước lành ngay trước sự ghen tức của những kẻ thù nghịch mình.

10. Ma-thi-ơ 6:33 – “Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Cuộc đời trên thế giới tội lỗi hư nát này đầy những bất an. Người ta luôn lo lắng rồi sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, và vô vàn những ưu tư khác. Nhưng Cơ đốc nhân là con cái Chúa, họ có Cha toàn năng yêu thương ở trên trời, vậy nên họ không phải lo lắng như người đời không biết Chúa. Qua Ma-thi-ơ 6:33, Chúa Giê-xu nhắc nhở con cái Chúa điều ưu tiên nhất trong cuộc đời, đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Mọi lo âu khác, Chúa Cha trên trời sẽ chu cấp cho chẳng thiếu thốn gì.

 

Richard Huynh

Nguồn: Biblegateway.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like