Home Dưỡng Linh Ngày 13: Cầu Nguyện Cho Con Nhận Ra Ân Tứ Chúa Ban

Ngày 13: Cầu Nguyện Cho Con Nhận Ra Ân Tứ Chúa Ban

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/T5LHU6Fc4eo

Đức Chúa Trời ban cho con bạn có những ân tức và tài năng nào? Đứa trẻ nào cũng có cả. Dù bạn có nhìn thấy hay không, chúng vẫn có đó. Kinh Thánh nói: “Mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, kẻ kia thể khác” (I Cô-rinh-tô 7:7). Đôi khi phải cầu nguyện mới khám phá ra được. Khi Đức Chúa Trời cho bạn thoáng thấy tiềm năng lớn lao trong con mình, hãy quý trọng và cầu nguyện cho con bạn đi vào lãnh vực đó. Hãy cầu xin cho con bạn sẽ phát triển và xuất sắc trong những ân tứ cùng tài năng Đức Chúa Trời ban cho, và tỏ cho con mình biết là cháu có mục đích cùng tầm quan trọng đặc biệt nơi trần gian này. Mỗi con trẻ đều có những ân tứ cùng tài năng đặc biệt. Chúng ta cần cầu nguyện để phát triển, trau dồi, nuôi dưỡng, và sử dụng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

 Kinh Thánh nền tảng: “Mọi ân sủng tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” (Gia-cơ 1:17)

Chúng ta cùng cầu nguyện
“Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài về những ân tứ cùng tài năng Ngài đặt để trong  [tên các con]. Con cầu xin Ngài làm trọn vẹn tất cả những ân tứ Ngài ban cho các con và sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài. Xin cho con thấy rõ những tài năng đó, và đặc biệt cho con thấy cần phải cung ứng sự chăm sóc, huấn luyện, kinh nghiệm học hỏi hoặc cơ hội đặc biệt nào cho các con.

Xin Chúa cho những ân tứ cùng tài năng của các con được phát triển theo cách và theo thời điểm của Ngài. Xin cho [tên các con] nghe được tiếng kêu gọi của Ngài trong cuộc đời mình để các con sẽ không phí thời gian khám phá tiềm năng của mình hoặc đánh mất tiềm năng ấy. Xin đừng để cho tài năng của các con bị lãng phí, mai một, hoặc sử dụng để tôn vinh bất cứ điều gì khác hơn chính mình Ngài là Chúa. Con cầu xin cho những công việc các con làm bởi ân tứ Chúa cho sẽ được ơn trước mặt mọi người và được ủng hộ. Con cũng cầu xin cho những ân tứ cùng tài năng mà Ngài đặt để trong các con sẽ được phát hiện và phát triển trọn vẹn để làm vinh hiển danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

[Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: Hội Các Bà Mẹ Cơ Đốc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like