Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 23: Lời Cầu Nguyện

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 23: Lời Cầu Nguyện

30 đọc

Thờ phượng còn hơn cả một hoạt động hàng tuần ở Hội thánh (Đa-ni-ên 6:10).

Lời cầu nguyện riêng tư mỗi ngày là đặc quyền của bạn (Lu-ca 18:1; 11:1-13).

Hãy xem tấm gương Chúa Giê-su (Lu-ca 6:12; Ma-thi-ơ 14:23, Mác 1:35).

Lời cầu nguyện cần:

  • thường xuyên (Cô-lô-se 4:2)
  • nhiệt tình (Gia-cơ 5:16-17)
  • cho chính mình (Ma-thi-ơ 6:9-13)
  • cho người khác (Cô-lô-se 1:9)
  • tin cậy (Mác 11:24)
  • kiên trì (Lu-ca 11:5-8)
  • với sự khiêm nhường và ăn năn (Lu-ca 18:13-14).

Có một khoảng thời gian đặc biệt mỗi ngày để gặp Đức Chúa Trời. Nhiều Cơ đốc nhân thích buổi sáng hơn trong khi có những người thích buổi tối. Hãy tìm kiếm khoảng thời gian thuận tiện cho chính bạn.

Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 6:6 cho chúng ta thấy giá trị của lời cầu nguyện riêng tư. Nhưng chúng ta cũng được khích lệ nhóm lại cầu nguyện (Ma-thi-ơ 18:19-20).

Cơ đốc nhân trong Công vụ thường nhóm nhau lại cầu nguyện (Công vụ 1:14; 2:42; 4:24-31; 12:5).

Gặp phải khó khăn trong khi cầu nguyện là điều thường thấy với tất cả Cơ đốc nhân. Bạn khó tập trung; bạn thấy tâm trí bạn trên mây; bạn còn có những suy nghĩ xấu xa. Bạn từng đọc về Cơ đốc nhân dành bốn đến năm tiếng cầu nguyện, và ma quỷ bảo bạn so sánh với bốn hay năm phút cầu nguyện của bạn, rồi khiến bạn nản lòng không cầu nguyện. Nhưng bạn không nên làm vậy. Đừng để ma quỷ lười dối bạn. Hiện nay bạn là Cơ đốc nhân non trẻ, nhưng trong hai mươi năm nữa nan đề này vẫn xảy ra. Không phải là vấn đề tuổi tác hay là kinh nghiệm. Đây là một phần của cuộc chiến liên tiếp với xác thịt và ma quỷ.

Nên thường thì quan điểm của chúng ta về cầu nguyện thường trái với Kinh Thánh. Chúng ta tưởng cầu nguyện là việc khó, vô ích và sai. Nhưng từ ngữ được Phao-lô sử dụng để miêu tả cầu nguyện là ‘chiến đấu’ (Cô-lô-se 4:12) và ‘phấn đấu’ (Rô-ma 15:30 BD2011). Ông nhận ra có một trận chiến lớn đang diễn ra. Và khi Cơ đốc nhân cầu nguyện là khi họ ở ngay đầu chiến tuyến.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like