Home Chuyên Đề 8 Điều Bạn Cần Biết Về Đức Thánh Linh – Phần 2 và hết: Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

8 Điều Bạn Cần Biết Về Đức Thánh Linh – Phần 2 và hết: Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

by Crosswalk.com
30 đọc

  1. “Một đời sống không đầy dẫy Đức Thánh Linh, không thể xây dựng thân thể của Đấng Christ.”

Một Phúc Âm mà không nhấn mạnh về Đức Thánh Linh hoàn toàn là một sự lừa dối. Trong những khoảnh khắc thực tế, khi có một sự bày tỏ đặc biệt của Chúa, Tân Ước nhấn mạnh rằng những người tham dự được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là kinh nghiệm của nhiều người: Giăng Báp-tít được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi còn ở trong bụng mẹ (Lu-ca 1:15); Ê-li-sa-bét, khi Ma-ri chào bà (Lu-ca 1:41); và Xa-cha-ri, cha Giăng Báp-tít, khi ông nói tiên tri (Lu-ca 1:67). Chúa Giê-xu, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được dẫn vào đồng vắng cũng bởi một Thánh Linh đó (Lu-ca 4:1). Các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh tại phòng cao, và Phi-e-rơ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã đứng lên rao giảng trong Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2:44). Người trẻ tuổi Ê-tiên, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã thấy vinh quang của Chúa khi ông bị ném đá (Công vụ 7:55-56); và Phao-lô, được sự thúc đẩy bởi Thánh Lính, đã quở trách một tay thuật sĩ (Công vụ 13:9-11).

Không còn nghi ngờ gì khi nói hội thánh cần có một đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh làm chuẩn mực. Thậm chí đầy dẫy Đức Thánh Linh là một yêu cầu cho sự phục vụ trong hội thánh. Một đời sống không đầy dẫy Đức Thánh Linh không thể xây dựng thân thể của Đấng Christ và chúng ta sẽ kết thúc với việc giới hạn công việc của Chúa trong đời sống của chúng ta.

  1. Đức Thánh Linh hành động trên thế gian qua việc truyền giáo.

Nói đến Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu đã khẳng định trong Giăng 16:8: “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế-gian tự-cáo về tội-lỗi, về sự công-bình và về sự phán-xét.” Chúa đã sử dụng thuật ngữ pháp luật “tự cáo” để nhấn mạnh về điều đó, thậm chí nếu con người có thể chỉ ra một lỗi lầm, thì Thánh Linh mang đến sự cáo trách về tội lỗi. Ngài bày tỏ ra hành vi tội lỗi, cho thấy sự dại dột của tội lỗi, chỉ ra những hậu quả, nhận thức về tội lỗi, và hướng tội nhân đến sự ăn năn. Ngài là sự liên kết mạnh nhất của hội thánh trong nỗ lực truyền giáo của họ. Không có sự giúp đỡ và đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì công cuộc truyền giáo của hội thánh sẽ thất bại.

Sự nhấn mạnh về Đức Thánh Linh không đến từ bất kỳ tổ chức tôn giáo riêng lẻ nào, mà từ chính Đấng Christ. Khi các môn đồ hỏi về tương lai, câu trả lời của Đấng Christ đã nhấn mạnh rằng: “Ngài đáp rằng: Kỳ-hạn và ngày-giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:7-8).

 

  1. “Để nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời, người ta không cần một công thức tôn giáo, mà là một mối quan hệ với Thân vị.”

Trong Công vụ 1:7, Chúa Giê-xu chỉ ra những gì các môn đồ không cần biết, nhưng trong câu 8, Ngài nhấn mạnh vào những gì mà họ cần phải biết. Với một từ tương phản “nhưng,” Chúa Giê-xu mang đến sự chú ý lập tức từ các môn đồ về mối quan tâm chính: họ sẽ “nhận lấy quyền phép.” Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào sự đổ đầy của Đức Thánh Linh trên họ. Có lẽ họ không biết Ngài là một trong Ba Ngôi tốt lành, nhưng ý tưởng về sự nhận lấy quyền phép phải thu hút tất cả sự chú ý của họ. Trong suốt ba năm, những người đàn ông này đã chứng kiến sự bày tỏ liên tiếp về quyền năng của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu và bây giờ những cánh cửa đang mở cho họ để nhận lấy quyền phép, là điều mà họ đã rất khao khát có được.

Để nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời, người ta không cần một công thức tôn giáo, mà là một mối quan hệ với một người. Khi một người nông dân gieo trồng vụ mùa, điều ao ước của ông là hái lấy trái cây của nó, nhưng mối quan hệ của ông là với cây cối. Đó là cây cối mà ông đã trồng, tưới nước, và chăm sóc, thậm chí là ông phải chờ đợi trái cây đó. Ông biết rằng, không có cây cối, thì sẽ không có trái cây. Các môn đồ ao ước trái của Đức Thánh Linh, nhưng để có được điều đó, điều cần thiết với họ là có mối liên hệ với Ngài như với một người. Trước khi thấy sự bày tỏ thiêng liêng, thì tín hữu sẽ học để yêu thương, phục vụ, tôn kính, và tôn trọng Thánh Linh, chờ đợi trong Ngài và hình thành một mối quan hệ với Ngài.

 

  1. Quyền năng Đức Thánh Linh thay đổi nhiều cuộc đời

Sách Công Vụ Các Sứ đồ nói rõ ràng làm sao để nhận biết ai là người đầy dẫy Đức Thánh Linh: “Các ngươi sẽ làm chứng về Ta.” (Công vụ 1:8). Tình yêu thường là một dấu hiệu nhận biết của các môn đồ, trong khi một nhân chứng là dấu hiệu nhận biết ai là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều này không phụ thuộc vào người đó có nhiều kinh nghiệm thuộc linh bao nhiêu, bất cứ ai không làm chứng về Đấng Christ thì không cho thấy dấu hiệu của người đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Nếu chúng ta phân tích những gì Phao-lô nói trong Ga-la-ti 3:2 “Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật-pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh-Linh?” –  Chúng ta nhận ra đây là một câu hỏi tu từ; không một ai tiếp nhận Đức Thánh Linh dựa trên những gì họ làm. Chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi một cách miễn phí. Điều này cũng là một kinh nghiệm dựa trên ân điển. Cùng một cách mà chúng ta tiếp nhận Đấng Christ không chút nghi ngờ rằng liệu Ngài sẽ bước vào cuộc đời của chúng ta hay không, chúng ta cũng nên tiếp nhận Đức Thánh Linh bởi đức tin và tin rằng Ngài sẽ nhậm lời với những lời cầu xin của chúng ta không một chút chậm trễ.

Chúa Giê-xu cẩn thận bày tỏ thực tế về kinh nghiệm này: “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con-cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh-Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:13).

 

Được in lại từ CSB Fisher of Men Bible (copyright © 2018 by Luis Ángel Díaz-Pabón) với sự cho phép của Nhà Xuất Bản Kinh Thánh Holman.

Luis Ángel Díaz-Pabón  là chủ tịch của Hội Truyền Giáo Toàn Cầu, mục sư của La Capilla del Rey (Nhà thờ The King) ở Miami, Florida, và Tổng Biên Tập cho The Fisher of Men Bible (Holman Bibles).

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like