Home Dưỡng Linh Hai Bước Để Thắng Cám Dỗ

Hai Bước Để Thắng Cám Dỗ

by Rick Warren
30 đọc

“Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6:17)

Nếu bạn muốn có thể thắng được cám dỗ, bạn cần nắm chắc lấy những lời hứa của Chúa mà Ngài đã đưa ra trong Kinh Thánh về sự cám dỗ. Mọi người nên ghi nhớ 1 Cô-rinh-tô 10:13b: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”

Đã có nhiều người nói với tôi rằng, “Tôi không thể tự giúp mình. Thật không thể cưỡng lại. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nhượng bộ.” Khi bạn nói điều đó, bạn gọi Chúa là kẻ nói dối! Chúa nói rằng Ngài sẽ luôn đưa ra một lối thoát khỏi sự cám dỗ mà bạn phải đối mặt. Nó có thể khó khăn và đau đớn. Nó thậm chí có thể xấu hổ. Nhưng sẽ luôn có một lối thoát. Chúa đảm bảo điều đó! Đó là lời hứa của Ngài.

Sa-tan liên tục chiến đấu với tâm trí của bạn. Đó là nơi mà trận chiến xảy ra. Khi Chúa cho chúng ta một ý tưởng, đó là nguồn cảm hứng. Khi Ma quỷ cho chúng ta một ý tưởng, đó là sự cám dỗ. Mỗi ngày bạn phải chọn ý nghĩ nào mà bạn sẽ chú tâm vào.

Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình bằng cách thay thế sự cám dỗ bằng lẽ thật và lẽ thật được tìm thấy trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh dạy chống lại Ma quỷ. Làm thế nào để bạn làm điều đó? Bằng cách chuẩn bị cho việc chống cám dỗ. Ê-phê-sô 6:17 dạy rằng, “Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.”

Có hai điều bạn cần làm để thắng được cám dỗ. Sự cứu rỗi là bước đầu tiên: “Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ.” Mão trụ làm gì? Nó bảo vệ đầu và tâm trí của bạn, và đó là nơi mà trận chiến đang diễn ra. Trước khi bạn có thể nói “Không” với Ma quỷ, bạn phải học cách nói “Vâng ạ!” với Chúa Giê-xu. Bạn phải có được sức mạnh của Ngài qua sự cứu rỗi.

Buớc thứ hai là tiếp nhận Lời của Chúa để sử dụng như một thanh gươm. Lẽ thật là liều thuốc giải độc cho cám dỗ. Bạn có thể giữ Kinh Thánh của bạn trên bàn ở nhà, nhưng khi bạn làm việc và bạn bị cám dỗ, thì nó làm được gì hữu ích cho bạn? Không hữu ích chút nào! Bạn cần phải có lẽ thật trong tâm trí của bạn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, công cụ hữu hiệu nhất để chống lại cám dỗ là ghi nhớ lời Kinh Thánh. Nếu bạn không có câu Kinh Thánh nào được ghi nhớ, thì bạn đã không có viên đạn nào trong khẩu súng của mình! Khi Ma quỷ đến, bạn sẽ chống lại bằng cách nào? Ma quỷ không sợ ý kiến của bạn, nhưng sợ lẽ thật. Thanh gươm của Chúa là lẽ thật của Chúa, nhưng nó chỉ trở thành một vũ khí khi bạn ghi nhớ trong lòng.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like