Home Giải Đáp Thắc Mắc Tại Sao Sự Chết Của Chúa Giê-xu Lại Đặc Biệt?

Tại Sao Sự Chết Của Chúa Giê-xu Lại Đặc Biệt?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi:

Tại sao sự chết của Chúa Giê-xu lại quan trọng hơn cái chết của bất kỳ người nổi tiếng nào khác? Từ xưa đến nay có rất nhiều người đã sẵn sàng chết cho lý tưởng mà họ tin vào (điều tốt hoặc điều xấu). Tại sao Chúa Giê-xu lại khác biệt?

Trả lời:

Gần đây, nhiều Cơ đốc nhân trên khắp thế giới sẽ kỷ niệm sự chết của Chúa Giê-xu, là Đấng đã bị người La Mã hành hình cách đây gần 2.000 năm trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Đối với mỗi Cơ đốc nhân, Sự chết của Chúa Giê-xu là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử. Phao-lô tuyên bố: “Tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Ga-la-ti 6:14).

Tại sao sự chết của Chúa Giê-xu lại đặc biệt? Đó là vì sự độc nhất về Ngài là: Đức Chúa Trời trong xác thịt loài người. Trong suốt lịch sử có những kẻ bạo chúa và những kẻ kiêu ngạo đã tuyên bố mình là thần thánh – nhưng chỉ có Chúa Giê-xu thực sự mới là Đức Chúa Trời, đến từ Thiên đàng và sau đó trở về Thiên đàng. Ngài đã chứng minh điều đó không chỉ bởi những phép lạ của Ngài, mà còn là bởi sự phục sinh của Ngài từ cõi chết. Chúa Giê-xu đã tuyên bố thẳng, “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30).

Nhưng sự chết của Chúa Giê-xu là độc nhất cũng bởi vì những gì nó đạt được. Sự chết của Ngài không phải là của một kẻ tử vì đạo; sự chết của Ngài là của một Đấng Cứu Rỗi! Ngài đi vào thế gian vì một lý do: để trở thành của sinh tế cuối cùng và trọn vẹn cho tội lỗi. Chúng ta bị chia tách khỏi Đức Chúa Trời, và chúng ta đáng chịu sự phán xét của Ngài. Nhưng trên thập tự giá, Đấng Christ đã tự mình gánh lấy tội lỗi và sự đoán xét của chúng ta.

Và điều này có nghĩa là Ngài đã tự mình gánh lấy tội lỗi của bạn và sự đoán xét của bạn! Bạn đã đáp lại những gì Ngài đã làm cho bạn bằng cách đặt đức tin và sự tin cậy của bạn nơi Ngài cho sự cứu rỗi của bạn chưa? Hãy cam kết dâng đời sống của bạn cho Đấng Christ ngay hôm nay. Kinh Thánh nói, “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Công vụ các sứ đồ 16:31).

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Billy Graham

Bình Luận:

You may also like