Home Truyện Nền Tảng Không Thể Rúng Động

Nền Tảng Không Thể Rúng Động

by Sưu Tầm
30 đọc

Mục đích của tôi ngày hôm nay là mô tả cách chúng ta xây dựng một nền tảng đức tin vững chắc.

Khi còn trai trẻ, tôi đã làm việc với một nhà thầu xây dựng nền móng một căn nhà mới. Trong cái nóng của mùa hè thì đây là công việc khá vất vả để chuẩn bị nền khuôn đổ xi-măng. Không hề có máy móc trợ giúp. Chúng tôi chỉ sử dụng một cái xẻng và một các cuốc. Xây nền móng bền vững cho ngôi nhà là một công việc vất vả thời đó.

Cũng như vậy, nền phải được chuẩn bị cẩn thận cho nền tảng đức tin của chúng ta đứng vững trước những cơn bão táp ập đến trên mỗi cuộc đời. Nguyên liệu cứng cáp để xây dựng nền tảng đức tin chính là sự chính trực.

Chọn điều đúng đắn nhất quán bất kỳ khi nào sự lựa chọn được đặt ra trước chúng ta sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho đức tin. Điều này có thể bắt đầu khi còn bé từ khi từng linh hồn được sinh ra với món quà miễn phí của Đức Thánh Linh. Với Thánh Linh, chúng ta có thể biết khi nào chúng ta đã làm điều công chính trước Chúa và khi nào chúng ta đã làm sai trong mắt Ngài.

Những sự lựa chọn đó, hàng trăm sự lựa chọn hàng ngày, để chuẩn bị một nền tảng chắc chắn trên công trình xây dựng đức tin. Bộ khung nền tảng thuộc linh là Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ, với tất cả giao ước, điều răn, và nguyên tắc.

Nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa Giê-xu, những thời điểm khó khăn nhất cũng như thuận lợi nhất đều có thể là phước hạnh. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể chọn lựa điều đúng đắng với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like