Home Văn Phẩm CHỌN LỰA

CHỌN LỰA

by Thuy shalom
30 đọc

Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. (Thi-thiên 25:12)

Đường trần nghìn lối chông chênh,
Khi mưa khi nắng gập ghềnh quanh co.
Bước trên bóng tối khôn dò …
Tìm đâu phương hướng giúp cho linh hồn?

Tháng ngày vất vả héo hon,
Trăm ngàn cám dỗ lối mòn mù tăm.
Lặng nghe tiếng Chúa nhủ lòng,
Đường đây con bước ở trong ý Trời.

Con đang sống giữa dòng đời,
Mạng “internet” toàn cầu bao la.
Biết bao chọn lựa bày ra,
Xấu, tốt đầy dẫy làm ta nản lòng.

“Facebook”, ”Youtube”, “dot-com”..
Khen, chê, ưa, ghét đã làm phân tâm.
Nhủ lòng lời dạy Phúc âm,
Bước theo lời Chúa nguyện thầm Thánh Linh.

Cho con thấy rõ lộ trình,
Cho con biết chọn đường mình phải đi .
“Link” vào trang mạng phát huy:
Niềm tin, hy vọng, quyền uy, Chúa Trời.

Nối vào “facebook” những người,
Khiêm nhu phục vụ cuộc đời tận trung .
Nối vào “youtube” bao dung:
Ngợi khen, ơn phước lạ lùng Chúa ban.

Tránh xa những kẻ khoe khoang,
Cho mình tài giỏi, giàu sang nhất đời.
Tránh xa triết thuyết con người ,
Hồ nghi quyền phép Chúa Trời độc tôn.

Tin lời Chúa hứa hằng còn,
Quyết lòng trung tín sắc son yêu Ngài .
Trông chờ Chúa sẽ hồi lai,
Cùng muôn dân thánh hát bài ngợi khen.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like