Home Văn Phẩm Chương Trình Chúa Dành Cho Bạn

Chương Trình Chúa Dành Cho Bạn

by Thuy shalom
30 đọc

Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng. (Giê-rê-mi 29:11)

Em thường cứ nghĩ tình cờ,
Khi mình hiện hữu bơ vơ biển trần.
Tình cờ đối diện gian truân,
Tình cờ kết quả thành công trên đời.

Ngẫu nhiên không đến em ơi,
Mọi sự ý định Chúa trời tạo ra.
Khi ta chưa có mẹ cha,
Chúa đã định sẵn cho ta vào trần.

Trãi qua năm tháng phù vân,
Từng nơi ta ở, từng phần đi qua.
Từng mỗi biến cố xảy ra,
Đều đo mục đích Chúa Cha định hình .

Tình yêu Chúa định chương trình,
Bình an, hy vọng, quang vinh lâu dài.
Dành cho dân thánh của Ngài,
Thoát cơn đoán phạt, sánh vai thánh đồ.

Trần gian lắm nỗi sợ lo,
Biết bao biến cố làm cho kinh hoàng .
Chúa hứa ban sự bình an,
Bảo vệ gìn giữ dẫn đàng ta đi.

Dù cho bắt bớ phủ vây,
Satan sàng sảy trải đầy bóng đen .
Dù cho kinh tế khó khăn,
Dù cho bóng chết bủa giăng bên mình.

Thấy rõ năng lực Thánh linh,
Vượt trên thách thức hành trình vinh quang.
Kinh ngiệm đắc thắng gian nan,
Ngợi khen, chúc tụng, hân hoan vui mừng.

Chúa ơi, cảm tạ không ngừng,
Hồn con như cánh chim ưng tung trời .
Mây trôi, sóng vỗ chân đồi,
Lòng con mãn nguyện nghỉ ngơi trong Ngài.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like