Home Văn Phẩm Đức Tin Trong Chúa

Đức Tin Trong Chúa

by Thuy shalom
30 đọc

Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, (Hêbơrơ 12: 2)

Em hỏi tôi về nghĩa “đức tin”,
Phải chăng biết chắc một tiến trình?
Đức tin: bằng chứng điều mong đợi ?
Trong cõi dương trần, cõi siêu linh?

Đức tin vượt hẳn ý nghĩa trên,
Là đi trên bão biển bồng bềnh.
Chúa kêu sóng gió phải im lặng,
Chúa phán ba đào phải dịu êm.

Đức tin, Chúa nói với cỏ cây,
Thảo mộc khô đi theo lời Ngài.
Là bảo: nâng cao những hòn núi,
Và quăng vào biển, núi làm ngay.

Đức tin, Chúa chạm đến bệnh nhân,
Bệnh tật lui ngay, được chữa lành.
Ngài xua quỉ dữ đang hành hạ,
Đem lại an bình cả hồn thân.

Đức tin, Chúa thắng ách tử vong,
Bẻ gãy đau thương tan nát lòng.
Bước ra mồ mả trong sinh động
Sống lại vui mừng thỏa ước mong.

Đức tin, tin nhận Chúa Giê-xu,
Để được thứ tha, thoát ngục tù.
Thánh Linh chiếm hữu ban năng lực,
Nhận lãnh thiên đàng phước thiên thu.

Đức tin trong Chúa thật lớn lao,
Vượt trên nghịch cảnh, thắng ba đào.
Đức tin, dấu lạ làm như Chúa,
Sẽ đạt những điều con ước ao.

Xin thêm cho con lượng đức tin,
Vượt trên suy luận của thường tình.
Quyết tâm sử dụng Danh của Chúa,
Phép lạ, uy quyền, Chúa hiển vinh.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like