Home Quốc Tế Thực Trạng Thế Giới: Mùa Gặt Thì Thật Trúng, Song Con Gặt Thì Ít

Thực Trạng Thế Giới: Mùa Gặt Thì Thật Trúng, Song Con Gặt Thì Ít

by Van Anh
30 đọc

Martin Luther King Jr. từng nói: “Không gì trên thế giới này nguy hiểm hơn là sự vô tâm thực sự” và điều này lại đúng với chiến lược toàn cầu của chúng ta trong việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu mạng lệnh bởi Chúa Giê-xu là mục vụ tới mọi đất nước (hoặc một nhóm dân tộc), thì chúng ta có thể đặt đó làm mục tiêu để tìm kiếm những nhóm dân tộc chưa được mục vụ và dạy cho trở thành những người theo Đấng Christ. Người nào khao khát được làm trọn Mạng Lệnh Lớn cần biết vị trí của những nhóm người chưa được “tiếp cận”, để nỗ lực của chúng ta trong việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ không trở nên bận rộn mà hiệu quả.

Mùa Gặt Thì Thật Trúng

Phần lớn những người chưa được chạm đến sinh sống tại khu vực được đặt tên là “cửa sổ 10/40”. Cửa sổ 10/40 đơn giản là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả một khu vực trên thế giới trong khoảng vĩ độ 10 đến 40 kéo dài từ Tây Phi đến Đông Nam Á. Nếu bạn vẽ nó trên bản đồ, đỉnh của nó sẽ đi từ Portugal qua Nhật Bản, và đáy là từ Guinea đi xuyên qua điểm cuối Ấn Độ đến hết Philipines. Đây là khu vực quan trọng nhất đáng được quan tâm bởi những người sẵn lòng truyền giáo vì hầu hết những người chưa có cơ hội nghe về Phúc Âm sống lại khu vực này. Cửa sổ 10/40 bao gồm 65 quốc gia ít được chạm đến nhất trên thế giới.

Những con người bị lạc mất tại cửa sổ 10/40 không “lạc hơn” hàng xóm hay thành viên của gia đình bạn, là nhữn người không biết về Chúa. Nhưng, họ “chưa được tiếp cận” theo khía cạnh là họ chưa có cơ hội được nghe Phúc Âm. Có những người ở Mỹ chưa được nghe về Phúc Âm, nhưng họ có thể nếu họ muốn. Hầu hết những người sống tại cửa sổ 10/40 không thể tìm biết Chúa Giê-xu dù họ muốn đi chăng nữa! Đây là những người chưa được tiếp cận, không có cơ hội tiếp cận Phúc Âm.

Có hơn 3.6 tỉ người chưa được tiếp cận trên thế giới ngày nay. Trong 3.6 tỉ người đó, 88% sống tại hoặc sinh sống gần cửa sổ 10/40. Chỉ 2.17% của những người chưa được tiếp cận này sống tại Bắc và Nam Mỹ!

Khu vực này không được tiếp cận rộng rãi vì một vài nguyên nhân. Đầu tiên, những người này không sống trong khu vực có Tin Lành nhiều. Hầu hết mọi tôn giáo trên thế giới bắt nguồn từ khu vực này và ăn sâu ở đây. Riêng cửa sổ 10/40 cũng đã có 724 triệu người Hồi giáo, 787 triệu người Hindu, 240 người theo đạo Phật.

Tổng Số Tín Đồ Trong Phần Lớn Các Tôn Giáo Trên Thế Giới

 • 1,6 Tỉ – tín đồ Hồi Giáo
 • 480 Triệu – tín đồ Phật Giáo
 • 340 Triệu – tín đồ tôn giáo dân gian Trung Quốc
 • 1 Tỉ – tín đồ Hindu
 • 660 Triệu – Tôn giáo của các dân tộc cổ đại
 • 975 Triệu – Không tín ngưỡng tôn giáo
 • 14 Triệu – Người Do Thái

Ngoài ra, nhiều nước ở khu vực này đàn áp Cơ đốc giáo. Mặc cho thực tế như vậy, Đức Chúa Giê-xu tuyên bố, “mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.” Điều này dẫn chúng ta tới một trong những lý do chính mà khu vực ở đây chưa được tiếp cận: ít Cơ đốc nhân nào sẵn sàng đi tới những nơi này.

Con Gặt Thì Ít

Người ta ước tính rằng chỉ 3% các nhà truyền giáo nước ngoài ngày nay đang cố gắng truyền giáo cho những người chưa được tiếp cận này. 96% còn lại đang làm việc ở những nơi chưa được truyền bá Phúc Âm, nhưng không phải những nơi chưa được tiếp cận. Trong tất cả khoản tiền được chi trả cho “mục vụ truyền giáo” tại Mỹ, trong số 5,4%, chỉ 1% được sử dụng để đem Phúc Âm đến những người chưa được tiếp cận, là những người không truy cập được nguồn Phúc Âm. Đó là khoảng 1 xu trong mỗi một trăm đô la dành cho nhiệm vụ truyền giáo! Số còn lại tới thẳng vào nỗ lực rao giảng Phúc Âm xa hơn cho những người đã được tiếp cận.

Những người Mỹ thuộc phái Phúc Âm có thể lo liệu được mọi nguồn quỹ để xây một nhà thờ chứa một nhóm 7000 người chỉ bằng 0,2% thu nhập của họ. Nếu tất cả những nhà truyền giáo cần có đến từ Mỹ, ít hơn 0,5% gồm một nhóm những người thuộc phái Phúc Âm tuổi từ 18-35 sẽ hình thành được các nhóm đủ tiêu chuẩn.

Tổng Số Phân Phối Những Người Làm Công Tác Truyền Giáo

Có khoảng 400,000 nhà truyền giáo từ mọi nhánh của nước Cơ đốc nhân. Chỉ giữa 3 và 4% (13,315) trong số những người truyền giáo này làm việc giữa những người chưa được tiếp cận. Việc phân phối Truyền Giáo Tin Lành giữa các khối tôn giáo là như sau:

 • 74% Trong vòng Cơ đốc nhân trên danh nghĩa
 • 3% Trong vòng những người theo Phật giáo
 • 8% Giữa tôn giáo dân tộc cổ đại
 • 2% Giữa những người Hindu giáo
 • 6% Giữa người Hồi giáo
 • 2% Trong vòng người theo tôn giáo dân gian Trung Quốc
 • 4% Trong vòng những người không theo tín ngưỡng tôn giáo nào
 • 1% Trong vòng những người Do Thái

Chúng ta cần tận dụng thời gian để tự giáo dục bản thân mình về thế giới trông như thế nào và xem xét nỗ lực chúng ta trước mạng lệnh của Chúa để mục vụ tới mọi dân tộc. Mùa gặt thật trúng khiến ta không thể bỏ qua hàng triệu linh hồn lạc mất bị tước đi cơ hội để được biết đến Đấng Christ. Và con gặt thì quá ít khiến ta không thể kết luận rằng chính mình không cần phải tham gia trong việc vươn ra thế giới.

 

H.U dịch

Nguồn: The Traveling Team

Ảnh: windows10operatingsystem.blogspot.com

Bình Luận:

You may also like