Home Dưỡng Linh Cách Sống Hạnh Phúc: Tạ Ơn Vì Được Nhậm Lời Cầu Xin

Cách Sống Hạnh Phúc: Tạ Ơn Vì Được Nhậm Lời Cầu Xin

by Rick Warren
30 đọc

“Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi.” (Ha-ba-cúc 3:2a BTT)

Nếu muốn nghe tiếng Chúa, hãy thờ phượng Chúa.

Nói cách khác, cảm ơn Chúa vì Ngài góp phần vào cuộc sống bạn và Ngài quan tâm đến từng chi tiết của cuộc đời bạn. Hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của bạn: “Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi.” [Ha-ba-cúc 3:2a BTT].  Chúa cho bạn một khải tượng. Chúa cho bạn một ước mơ. Bạn biết Chúa muốn bạn làm điều gì, vậy nên ngay bây giờ bạn hãy cảm ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của bạn. Đó là một phần của việc tôn thờ Chúa.

Tôi muốn bạn ngừng xem những lời cầu nguyện của mình như một cuộc độc thoại và bắt đầu thấy chúng thực sự là: một cuộc đối thoại. Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện với Chúa. Chúa nghe bạn khi bạn cầu nguyện, và Chúa trả lời bạn khi bạn đặt câu hỏi. Chúa muốn trò chuyện với bạn mỗi ngày. Nếu mỗi ngày bạn trung tín trò chuyện với Chúa suốt ngày, điều này sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

Bây giờ, bạn không thể nghe thấy tiếng Chúa cho đến khi bạn biết Chúa, và có ba mức độ nhận biết Chúa: công nhận, quen biết và tình bạn. Bạn có thể ở mức độ công nhận; bạn biết Chúa có ở đó, nhưng bạn không thực sự biết về Ngài.  Hoặc, bạn có thể ở mức độ quen biết; bạn biết Chúa một chút, nhưng bạn không biết rõ về Chúa.

Chúa muốn bạn sống ở mức độ bạn hữu. Chúa muốn trở thành bạn của bạn, và Chúa muốn bạn trở thành bạn của Chúa. Chúa muốn bạn trò chuyện với Ngài trong mọi lúc.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like