Home Văn Phẩm Phục Sinh Đắc Thắng Tuyệt Vời

Phục Sinh Đắc Thắng Tuyệt Vời

by Thuy shalom
30 đọc

Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài (2 Cô-rinh-tô 4:14)

Từ khi người trái luật trời,
Hái ăn trái cấm cuộc đời đổi thay .
Mọi sự trên cõi thế nầy,
Chỉ là tạm bợ, đoạ đày, hư vô.

Chiếc nôi kề cận ngôi mồ,
Hạt giống kề cận cây khô rụi tàn.
Đâu là ý nghĩa trần gian?
Giá trị hơi thở Chúa ban cho người?

Dù cho người phạm luật trời,
Tình yêu, tha thứ tuyệt vời Chúa ban.
Ngôi Lời tể trị thiên đàng,
Thành người chết thế, chịu mang thập hình.

Làm trọn luật pháp công minh.
Sống lại vinh hiển. Mô hình thánh nhân.
Phục sinh huyền nhiệm thiên tầng
Phục sinh chiến thắng đặc ân cho người.

Phục sinh tái tạo ý trời,
Từ thời nguyên thủy muôn đời còn đây.
Chúa sống cắt đứt sợi đây,
Sự chết trói buộc đoạ đày ngàn năm .

Phục sinh tặng bạn phước ân:
Tin Chúa sống lại hưởng phần vĩnh sinh,
Mai đây chấm dứt hành trình,
Phục sinh mở lối hồn linh về trời.

Phục sinh đắc thắng tuyệt vời,
Mời bạn nhận lấy để đời thăng hoa,
Phục sinh phần mộ mở ra ,
Chúa lau giọt lệ dẫn ta về trời.

Phục sinh, cảm tạ không thôi
Giê-xu quyền phép muôn đời độc tôn.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like