Home Dưỡng Linh Tin Cậy Chúa Mỗi Một Ngày

Tin Cậy Chúa Mỗi Một Ngày

by Rick Warren
30 đọc

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời… Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:6, 8, BTT)

Chúa muốn bạn tin tưởng Ngài mỗi một ngày: “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.”  Không phải cho tuần tới.  Không phải cho năm tới. Không phải cho tháng tới. Chỉ một ngày tại một thời điểm.

Phi-líp 4:6 và 8 cho chúng ta thấy có bốn điều bạn cần phải làm để có thể tin cậy Chúa mỗi ngày: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời… Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (BTT)

1. Không lo phiền chi hết.
Tại sao lo lắng lại là vấn đề lớn? Bởi vì nó không phải chỉ là một thói quen xấu. Đó là một tội lỗi nghiêm trọng! Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài, và bạn có thể tin cậy rằng Ngài sẽ chăm sóc bạn. “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 4:34 BTT)

2. Cầu nguyện về mọi sự.
Lời cầu nguyện có thể thay đổi mọi sự. Rô-ma 8:32 cho biết: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (BTT) Đức Chúa Trời  đã giải quyết nan đề lớn nhất của bạn – cho bạn được bước vào Thiên Đàng –  khi Ngài sai Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Nếu Đức Chúa Trời yêu bạn đủ để sai Chúa Giê-xu chết thay cho bạn, bạn không nghĩ rằng Ngài yêu bạn đủ để lo liệu mọi nan đề khác sao?

3. Tạ ơn trong mọi sự.
Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, hãy tạ ơn. Kinh Thánh không nói, “Tạ ơn về mọi sự”, mà nói, “Tạ ơn trong mọi sự.” Bạn không cần phải cảm ơn về những điều xấu trong cuộc sống của bạn. Bạn không bao giờ nên cảm ơn về điều ác. Bạn không cần phải cảm ơn về căn bệnh ung thư, tai nạn xe hơi, chiến tranh hay sự ngược đãi. Nhưng Đức Chúa Trời phán hãy tạ ơn trong mọi sự. Tại sao? Bởi vì bạn biết rằng Chúa sẽ chăm sóc bạn. Bạn biết Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn biết Ngài sẽ giúp bạn. 

4. Suy nghĩ về những điều đúng.
Chúa đưa cho chúng ta một danh sách những điều để suy nghĩ đến, ấy là những điều chân thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen.

Nơi nào bạn tìm thấy những điều thánh sạch, đáng yêu chuộng để suy nghĩ đến? Có phải trong các bộ phim hay không? Tôi không nghĩ vậy. Có phải trên TV hay không? Không. Bạn sẽ chỉ tìm thấy những suy nghĩ thánh sạch, đáng yêu chuộng và đáng tôn ở trong Lời Chúa. Hãy đọc, nghiên cứu, ghi nhớ và lấp đầy tâm trí của bạn với lời Ngài. Ê-sai 26:3 chép: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.”

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like