Home Giải Đáp Thắc Mắc Làm Thế Nào Tôi Biết Kinh Thánh Là Chân Thật?

Làm Thế Nào Tôi Biết Kinh Thánh Là Chân Thật?

by Sưu Tầm
30 đọc

Đức tin nơi Chúa Giê-su dựa trên chứng cứ lịch sử vững chắc, chẳng những vậy còn dựa trên những sự mô tả về Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của Ngài được tìm thấy trong Kinh Thánh. Làm thế nào chúng ta có thể biết rằng những điều chúng ta đọc trong Kinh Thánh là thật sự đúng đắn?

Chúng ta hãy xem xét trước hết về bằng chứng của các thủ bản (bản chép tay). Bởi vì không có thủ bản nguyên thủy của bất cứ một sách cổ nào còn tồn tại, cho nên chúng ta cần phải biết Kinh Thánh mà chúng ta sở hữu ngày nay là một thủ bản đáng tin cậy so với những sách nguyên thủy. Bởi đó chúng ta dựa trên “các nhà phê bình bản văn”, là những học giả so sánh các bản chép tay cổ xưa để đưa ra một bản sao chép càng gần với bản nguyên thuỷ càng tốt.  Những học giả đã nghiên cứu các bản văn Kinh Thánh đều tin rằng Cựu Ước và Tân Ước mà chúng ta có ngày nay là hầu như đồng nhất với những bản nguyên thủy. Những thắc mắc tồn tại duy chỉ ảnh hưởng đến các vấn đề về lỗi chính tả, lối chấm câu, và cách các câu Kinh Thánh đứng tách biệt; không có rắc rối nào liên quan đến giáo lý thiết yếu hoặc việc thực hành niềm tin.

Những khám phá khảo cổ học đem lại lý do thứ hai khiến chúng ta có thể tin cậy Kinh Thánh. Ví dụ như hồ Bê-tết-đa (Giăng 5:2) đã một thời bị loại bỏ như là địa danh không có trong lịch sử. Ngày nay, các nhà hướng dẫn du lịch tại Giê-ru-sa-lem chỉ dẫn các nhóm người đến địa điểm của nó tại góc Đông Bắc của Thành Phố Cổ. Tôi đã từng nhìn thấy những di tích cổ đó. Chúng ta có một văn bản được ghi khắc trên đá về đời sống và chức việc của Bôn-xơ Phi-lát; bình đựng hài cốt (quan tài) của Cai-Phe, thầy tế lễ thượng phẩm có mặt trong vụ hành hình Chúa Cứu Thế; và một phần khắc trên đá tìm thấy ở Delphi được mô tả trong tác phẩm của Gallio, là quan trấn thủ ở Cô-rinh-tô (Công vụ 18:12-17) và hàng loạt những đồ vật tạo tác có giá trị về mặt khảo cổ cung cấp tư liệu cho tính chính xác của lịch sử và những phần mô tả trong Thánh Kinh.

Thứ ba, Kinh Thánh giữ đúng những lời hứa của nó. Ví dụ như Thánh Kinh Cựu Ước chứa đựng hơn 50 lời hứa có liên quan đến sự đến của Đấng Mê-si-a; Chúa Giê-su làm ứng nghiệm mỗi một lời hứa đó.

Tính nhất quán trong nội dung của toàn bộ Thánh Kinh là bằng cớ hiển nhiên cho thấy Thánh Kinh được Đức Chúa Trời thần cảm. Nhưng phương thức tốt nhất để hiểu biết Kinh Thánh có đúng hay không là phải thử những điều Kinh Thánh tuyên bố một cách cá nhân. Bạn biết một sách hướng dẫn sửa xe của mình là đáng tin cậy nếu nó có ích trong việc sửa chính chiếc xe của bạn. Một công thức nấu ăn được chứng thực bởi bữa ăn nó đem lại. Khi được gặp gỡ Chúa Giê-su một cách cá nhân, chúng ta sẽ khám phá Ngài là Đấng mà Kinh Thánh nói đến. Và như thế Kinh Thánh thật sự là lời đáng tin cậy của Đức Chúa Trời.

Nguồn: huongdionline.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like