Home Văn Phẩm CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

by Thuy shalom
30 đọc

Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, (1 Phi-e-rơ 2:9)

Ai cũng có một ID ,
Đó là lý lịch ấn ghi cuộc đời.
Đó là căn cước không rời,
Hộ chiếu, quốc tịch chốn nơi thuộc về.

ID luôn để cận kề,
Khi đi du lịch, khi về quê hương.
Mỗi khi gặp những bất thường,
Sẽ được bảo vệ, mở đường, vượt qua.

Bạn có căn cước người ta,
Bạn cần căn cước Chúa Cha trên trời.
Bạn cần hộ chiếu đời đời,
Đến khi chung cuộc thảnh thơi về nhà
.
Bạn là dân thánh Chúa Cha,
Trải bao năm tháng bôn ba cuộc trần.
Đức tin, Cứu Chúa hồng ân,
ID vương quốc hưởng phần vĩnh sinh.

Giê-xu danh Chúa trong mình,
Hộ chiếu ấn dấu Thánh Linh trong hồn.
Luật thương xót vẫn trường tồn,
Bảo vệ dân Chúa sắc son muôn đời

Dù cho lưu lạc nhiều nơi,
Dù cho sóng gió biển khơi phủ tràn.
Nắm chặt Danh Chúa bình an,
Ta sẽ vượt thoát muôn ngàn hiểm nguy.

Dù cho thử thách phủ vây,
Satan sàn sảy, ID đâu nào?
Uy quyền Lời Chúa ban trao,
Tuyên bố đắc thắng không nao núng gì.

Dù cho khốn khó hiểm nguy,
Ta cầm tay Chúa bước đi theo Ngài.
Tạ ơn, cầu nguyện tối mai,
Gẫm suy lời hứa hát bài ngợi ca.

Mặc ai bận rộn bôn ba,
Nhìn mây gió thoảng hồn ta thỏa lòng.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like