Home Dưỡng Linh Những Mục Đích Đẹp Lòng Chúa Sẽ Giúp Chúng Ta Làm Những Điều Có Ý Nghĩa Nhất

Những Mục Đích Đẹp Lòng Chúa Sẽ Giúp Chúng Ta Làm Những Điều Có Ý Nghĩa Nhất

by Sưu Tầm
30 đọc

“Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”Ê-phê-sô 3:20

Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đặt ra những mục tiêu. Thực tế Ngài thường công bố kế hoạch kế tiếp của Ngài là gì cho giai đoạn tiếp theo trong chức vụ của Ngài. Vì vậy, mỗi chúng ta cũng cần phải đặt ra những mục tiêu của mình. Vậy đặt ra những mục tiêu đem lại ích lợi gì? Làm thế nào để có kết quả và làm đẹp ý Chúa?

  1. Đặt ra mục tiêu đi liền với trách nhiệm thuộc linh.

Nếu không có mục đích sống rõ ràng, chúng ta sẽ dễ để cho người khác quyết định và lèo lái cuộc đời mình. Khi bạn không sớm quyết định những điều quan trọng, bạn sẽ dễ bị tác động bởi những quyết định của những người xung quanh. Kết quả là bạn sống một đời sống lãng phí dưới những ước mơ và hoạch định của người khác. Vì bản thân bạn không xác định được rõ là mình muốn trưởng thành như thế nào trong cương vị là một tín đồ của Đấng Christ.

Xuyên suốt Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, mọi công việc và hoạch định mà Chúa làm trên dân sự của Ngài cho thấy một Đức Chúa Trời vô cùng khôn ngoan và rõ ràng, kể cả từ những chi tiết nhỏ nhất.

Kinh Thánh chép rằng để được trưởng thành thuộc linh, chúng ta cần đặt ra mục tiêu và tập trung theo đuổi mục tiêu ấy.

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi…nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó.” (Phi-líp 3:12, 14-15a)

  1. Mục tiêu đặt ra giúp chúng ta khẳng định đức tin.

Nếu bạn là tín hữu trong Chúa Giê-xu, bạn khao khát nhận được khải tượng và bắt đầu đặt ra mục tiêu để theo đuổi khải tượng của mình, tức là bạn đang nói rằng: “Tôi tin Chúa muốn tôi hoàn thành điều này vào thời điểm này. Đây là điều tôi tin Đức Chúa Trời sẽ làm trong đời sống tôi.”

Những mục tiêu đặt ra không chỉ là những lời xác định đức tin; chúng còn góp phần làm mạnh đức tin của bạn. Và điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Dù nhiều người trong số chúng ta vẫn đang chờ đợi Chúa bày tỏ khải tượng và sự kêu gọi dành cho mình, nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ chờ đợi trong sự mông lung, không rõ ràng. Hãy bắt đầu đặt mục tiêu cho chính mình khi đang chờ đợi Chúa và tin cậy. Khi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chính Chúa sẽ làm trọn những điều còn lại.

Ê-phê-sô 3:20 chép rằng: “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”.

  1. Đặt ra mục tiêu giúp tập trung năng lực của chúng ta.

Tập trung là bí quyết của cuộc đời kết quả. Nếu bạn phân tán sức lực và ôm đồm quá nhiều việc, bạn sẽ không tạo được ảnh hưởng nào hết. Nhưng nếu bạn biết cách tập trung cuộc đời mình cho những mục tiêu rõ ràng trong ý muốn Chúa, điều đó sẽ trở thành sức mạnh, và sẽ ảnh hưởng đến thế giới.

Chúng ta không bao giờ có đủ thì giờ để làm tất cả mọi việc. Nhưng có một tin vui là Chúa không kỳ vọng chúng ta sẽ làm thật nhiều việc! Bí quyết sống kết quả của những người nam, người nữ của Chúa là tập trung làm những điều quan trọng nhất và dẹp bỏ những điều không cần thiết. Việc đặt ra những mục tiêu giúp chúng ta duy trì sự tập trung và ổn định. Vì Lời Chúa chép rằng, “Tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió.” (1 Cô-rinh-tô 9:26)

Lời cầu nguyện ngắn

Cha ơi,

Cảm ơn Ngài vì bài học giá trị về cách đặt ra mục tiêu trong đời sống mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con nhận ra rằng bản thân cần phải nhờ cậy Chúa để tìm kiếm mục đích sống, sự kêu gọi và ý muốn của Ngài dành cho cuộc đời con.

Xin giúp con đặt ra được những mục tiêu đẹp ý Chúa, những mục tiêu giúp con đến gần hơn với Ngài và đeo đuổi chúng trọn đời con. Vì mọi kế hoạch phục vụ cho đời này đều dẫn chỉ là những sự hư không, nhưng những kế hoạch và mục đích để phục vụ cho Vương Quốc của Ngài thì còn đến đời đời.

Nguyện Thánh Linh Chúa giúp con tập trung làm những điều quan trọng nhất và bỏ qua những điều vô ích, để con chạy chẳng phải là chạy bá vơ, và đánh chẳng phải là đánh gió.

Xin thêm lên đức tin và sự trông cậy trong con, để mỗi bước con bước đi với Ngài cách mạnh mẽ trong tiến trình của sự kêu gọi. Nguyện Danh Chúa được vinh hiển trên khắp cả đất.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen!

Biên soạn: Hồng Ân

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like