Home Chuyên Đề 5 Lý Do Tại Sao Chúng Ta Nên Học Kinh Thánh?

5 Lý Do Tại Sao Chúng Ta Nên Học Kinh Thánh?

by Sưu Tầm
30 đọc

Kinh Thánh là một cuốn sách tuyệt vời về mặt lịch sử và thực tế đã chứng minh rằng có một Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi vật. Quan trọng nhất, Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và chứa đựng ý định và ý muốn của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh được ban tặng cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã nói trong II Ti-mô-thê 3:16-17, “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.Vậy tại sao chúng ta nên nghiên cứu lời của Ngài? Sau đây là một vài lý do có trong Kinh Thánh mà chúng ta nên suy nghĩ khi trả lời câu hỏi này.

Thứ nhất, Lời của Đức Chúa Trời không hề sai. Không có bất kỳ sai sót trong Lời của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Chúa hoàn hảo cho linh hồn của mỗi chúng ta. Lời chứng của Đức Chúa Trời không chỉ không thể sai mà còn không thể thiếu sót. Châm ngôn 30:5-6 có chép “Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Chớ thêm chi vào các lời Ngài. E Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng. Chúng ta chẳng cần thêm bất cứ điều gì vào lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã cảnh báo chúng ta không trình bày sai lời của Ngài.

Thứ nhì, Lời của Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Kinh Thánh không cần thêm bất kỳ đoạn hay câu mới nào. Tất cả đã được ban cho chúng ta. Nhiều tà giáo đang thêm những cuốn sách hay những lời bình luận của họ vào Kinh Thánh. Nhưng tất cả những gì bạn cần là Lời của Đức Chúa Trời bởi vì đó là Lời thánh của Ngài. Lời Ngài là trọn vẹn. Trong Khải huyền 22:18-19, Đức Chúa Trời đưa ra cho chúng ta lời cảnh báo: Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.

Thứ ba, Lời của Đức Chúa Trời có thẩm quyền tuyệt đối. Sách Thi thiên 119:89 nói Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời“. Lời của Đức Chúa Trời là nơi duy nhất có được thẩm quyền tuyệt đối. Thẩm quyền thiêng liêng này đã được ban cho bạn và tôi như những người phục vụ Đấng Christ. Có một số người nói rằng “Tôi có lời của Đức Chúa Trời dành cho bạn”, hãy viết xuống và khi bạn học lời của Ngài, hãy kiểm tra xem điều đó có phải là điều mà Chúa phán với bạn qua Kinh Thánh của Ngài không. Chỉ có khi đó bạn mới biết Chúa thực sự đã phán với bạn.

Thứ tư, Lời của Đức Chúa Trời đáp ứng đủ mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta không cần thêm bất cứ điều gì khác. Trong II Ti-mô-thê 3:16-17 có chép: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành“. Chúng ta, những người Cơ Đốc, có thể hoàn toàn an tâm trong Chúa bằng cách học lời của Ngài bởi vì đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời trên mỗi đời sống của chúng ta.

Và thứ năm, Lời của Đức Chúa Trời sẽ ứng nghiệm mọi điều đã hứa trong đó. Nếu Chúa nói với bạn điều gì đó sẽ xảy ra, và bạn chờ đợi, điều đó sẽ xảy ra. Trong Êsai 55:11 có chép thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.Đức Chúa Trời đã ban tặng lời của Ngài cho chúng ta để hoàn thành ý muốn tốt lành của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời hứa với bạn thì Ngài sẽ làm thành điều đó trong đúng thời điểm của Ngài. Có rất nhiều lời hứa mà Ngài dành cho chúng ta trong Kinh Thánh. Những lời hứa này được đảm bảo chắc chắn cho chúng ta và mang lại sự an ủi trên đời sống của mỗi chúng ta trong những lúc chúng ta gặp g thử thách. Tôi thách thức bạn dành thời gian để nghiên cứu lời Chúa. Chúa sẽ chỉ cho bạn những điều kỳ diệu và những điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

Dịch: Sam

Nguồn: biblestudytools.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like