Home Dưỡng Linh Giao Ước hay Hợp Đồng – Đa-ni-ên 3

Giao Ước hay Hợp Đồng – Đa-ni-ên 3

by Debbie Thủy
30 đọc

Mặc dù đã được Chúa bày tỏ về chính mình Ngài qua giấc chiêm bao nhưng sự kiêu ngạo, tự tôn khiến ông mù lòng, nặng tai để không nhận ra Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng.

Thay vì thờ phượng Chúa ông lại bắt mọi người phải thờ phượng pho tượng vàng do ông dựng lên.

Sống dưới quyền của vua, hưởng bổng lộc vua ban nên chẳng ai dám trái lệnh vua trừ một số người Giu-Đa trong đó có ba người bạn của Đa-ni-ên là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Người ta tố cáo họ với vua. Vua nổi giận truyền đem họ đến:
–  Có phải các ngươi cố ý không thờ tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? Nếu các ngươi không quỳ lạy thì ta sẽ quăng các ngươi vào giữa lò lửa hực. Rồi xem thần naò có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?

Nhưng ba người trai trẻ đã mạnh mẽ kháng cự lại sự bắt bớ và cương quyết trả lời:
–  Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể giải cứu chúng tôi khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua, nhưng dầu chẳng vậy thì hỡi vua xin hãy biết rằng chúng tôi không bao giờ hầu việc các thần của vua.

Họ chọn trung thành với Chúa dù phải đánh đổi địa vị cao trọng mà họ đang có trong Ba-by-lôn. Họ chọn trung thành với Chúa dù Ngài có giải cứu họ hay không. Họ chọn trung thành với Chúa dù lựa chọn đó là con đường chông gai, thập tự, con đường từ bỏ chính mình đồng chết với Ngài.

Cơn giận của vị vua ngạo mạn càng tăng cao, ông biến sắc mặt truyền lệnh đốt lò lửa nóng gấp bẩy lần, rồi trói họ lại quăng họ vào đó. Bởi lửa quá nóng lên những kẻ quăng họ vào đều bị chết cháy hết.

Nhưng vua sững sờ kinh ngạc khi thấy có 4 người đang bước đi trong lửa mà chẳng bị thương tổn gì, tóc trên đầu họ không bị sém, áo sống họ chẳng bị si sứt , mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Người thứ tư như Con Trai của Đức Chúa Trời.

Vị vua đang là bá chủ toàn cầu vội lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Ông truyền lệnh cho bất kỳ một ai dù là dân nào, ngôn ngữ nào, nếu nói xấu Đức Chúa Trời của ba người này thì sẽ bị phân thây, nhà của người đó sẽ thành đống phân vì Đức Chúa Trời của họ là Đức Chúa Trời rất cao, không một thần nào có thể giải cứu được như vậy.

Chúng ta đang sống trong một thế giới thèm khát quyền lực và danh lợi. Người ta chỉ tìm đến với những ai có lợi cho mình. Mối quan hệ của con người dành cho nhau là mối quan hệ của một hợp đồng có điều kiện. Khi cả hai phía thực hiện tốt các điều khoản trong hợp đồng thì mối quan hệ được duy trì, ngược lại mối quan hệ đó sẽ bị phá vỡ khi một trong hai bên vi phạm điều khoản của hợp đồng.

Nhưng Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện. Ngài ban mưa ban nắng cho cả người tin Ngài và người không tin Ngài.

Tình yêu Ngài dành cho con người là giao ước một chiều chứ không phải hợp đồng hai chiều. Dù con người có chối bỏ Ngài thì Ngài vẫn yêu con người.

Ngài cũng muốn chúng ta yêu Ngài như vậy, không đến với Ngài như đến với một ông thần đèn chỉ để trình dâng các nhu cầu của mình và đòi hỏi Ngài phải thực hiện nó cho chúng ta. Nhưng chúng ta đến để yên ủi tấm lòng của Ngài, để bày tỏ tình yêu của chúng ta với Ngài, để sống cho Ngài, phục vụ Ngài như chính Ngài đã hi sinh phục vụ chúng ta trước.

Chúng ta thoả lòng với những gì chúng ta đang có và tin cậy vào kế hoạch trọn vẹn của Ngài cho cuộc đời mình, để rồi chúng ta sẽ nói như ba người bạn của Đa-ni-ên rằng dù Chúa ban cho hay lấy đi, dù Chúa giải cứu hay không giải cứu, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh thì con vẫn tôn vinh và chúc tụng Ngài qua cuộc đời con. Amen!

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like