Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ và Đóng Đinh Của Chúa Giê-xu – Phần 1

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ và Đóng Đinh Của Chúa Giê-xu – Phần 1

by 100prophecies.org
30 đọc

Dưới đây là một số lời tiên tri trong Kinh Thánh ghi lại những chi tiết về cuộc khổ nạn và chịu đóng đinh của Chúa Giê-xu Christ khi bị người La Mã hành quyết khoảng 2000 năm trước.

1. Chúa Giê-xu bị phản bội bởi một người bạn

Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Thi Thiên 41: 9

Lời tiên tri được viết: Khoảng 1000 TCN

Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 SCN

Trong Thi thiên 41: 9, Vua Đa-vít đã có lời cầu nguyện xin Chúa thương xót ông trong những ngày cuối cùng. Theo Cơ Đốc nhân, lời cầu nguyện này đã được Chúa lắng nghe, Đa-vít đã viết về sự phản bội bởi tay của một người bạn thân mà ông đã cùng sẻ chia miếng bánh mì. Điều này báo trước điều xảy ra với Chúa Giê-xu nhiều năm sau. Như được giải thích trong Ma-thi-ơ 26:47-50, Chúa Giê-xu đã bị Giu-đa là một trong 12 sứ đồ phản bội, ngay sau khi Chúa Giê-xu và các môn đồ cùng thông công trong Buổi ăn tối cuối cùng. Chúa Giê-xu bị người Rô-ma đóng đinh trên thập tự giá một thời gian ngắn sau đó.

Thi Thiên 41:9

Ngay cả bạn thân của con, người con hằng tin cậy,
Người đã ăn bánh của con, cũng đã trở gót chống lại con.

 

2. Xa-cha-ri đã báo trước việc Chúa Giê-xu bị phản bội vì 30 đồng tiền bạc

Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Xa-cha-ri 11:12-13
Lời tiên tri được viết: Giữa năm 520 và 518 TCN
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 năm SCN

Trong Xa-cha-ri 11:4-17, vị tiên tri nói về một thương vụ dùng 30 đồng tiền bạc để kết thúc sứ mạng giảng dạy của mạng một người chăn nhân lành bằng việc kết liễu ông. Điều này báo trước sự kiện xảy ra với Chúa Giê-xu khoảng 500 năm sau. Như đã giải thích trong Ma-thi-ơ 26:15, Giu-đa được trả 30 đồng tiền bạc để phản lại Chúa Giê-xu. Giu-đa chỉ cho người Rô-ma thời điểm và nơi chốn để bắt Chúa Giê-xu mà không bị bao vây bởi đám đông những người đi theo Chúa. Và cũng trong Ma-thi-ơ 27: 5-7, Giu-đa sau đó ném tiền vào đền thờ (nhà của Chúa) và tiền này được dùng để mua ruộng của một thợ gốm làm nơi chôn cất cho người nước ngoài.

Xa-cha-ri 11:12-13

12 Tôi nói với bọn lái buôn, “Nếu các người cho là phải, xin trả cho tôi tiền công chăn bầy; còn không, cũng không sao.” Vậy chúng cần và trả cho tôi ba mươi miếng bạc.

13 Kế đó Chúa phán với tôi, “Hãy quăng số bạc đó cho thợ gốm, số bạc đáng kể mà chúng đã đánh giá Ta.” Vậy tôi lấy ba mươi miếng bạc đó và ném chúng vào nhà Chúa để người ta trao cho thợ gốm.

 

3. Chúa Giê-xu đã bị đánh đập và chịu khổ hình

Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 50:6
Lời tiên tri được viết: Vào khoảng năm 701 và 681 TCN
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 năm SCN

Trong Ê-sai 50:6, vị tiên tri viết về một tôi tớ của Đức Chúa Trời, là Đấng bị sỉ nhục bởi tay những kẻ có tội. Người đầy tớ này chỉ đáp lại bằng việc đưa lưng cho những kẻ ấy đánh, đưa mặt cho những kẻ ấy nắm râu xé toạc và chính bản thân mình để những kẻ ấy nguyền rủa và nhạo báng. Lịch sử Cơ Đốc đã thừa nhận lời tiên tri trong Cựu Ước này đã được ứng nghiệm bởi Chúa Giê-xu Christ, người đã sống khoảng 700 năm sau thời Ê-sai. Chúa Giê-xu, như trong Tân Ước, đã bị đánh đập, nguyền rủa và nhạo báng ngay trước khi bị người Do Thái đóng đinh. Ví dụ như trong Ma-thi-ơ 26:67 “Bấy giờ họ nhổ vào mặt Ngài và đánh Ngài. Có mấy kẻ tát Ngài?”

Ê-sai 50:6

Tôi đưa lưng cho những kẻ đánh tôi;
Tôi đưa má cho những kẻ nhổ râu tôi;
Tôi không giấu mặt để khỏi bị sỉ nhục và phỉ nhổ.

 

4. Người hầu việc Ðức Chúa Trời sẽ giữ im lặng trước mặt kẻ cáo trách

Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 53:7
Lời tiên tri được viết: Vào khoảng năm 701-681 TCN
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 năm SCN

Trong sách Ê-sai, chương 53, tiên tri Ê-sai đã viết về một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nhiều người tin rằng đây là lời tiên tri về cuộc đời Chúa Giê-xu Christ, người sống sau thời của Ê-sai. Trong Ê-sai 53:7, vị tiên tri nói rằng người tôi tớ sẽ bị trừng phạt và buộc tội, và ông ta sẽ im lặng như một con chiên đang bị giết. Như đã giải thích trong Ma-Thi-ơ 27:12-14, được ghi lại khoảng 700 năm sau thời của Ê-sai, đó là điều đã xảy ra với Chúa Giê-xu. Ngài bị buộc tội oan nhưng vẫn giữ im lặng và không phản đối cáo buộc. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá bởi người Rô-ma một thời gian ngắn sau đó.

Ê-sai 53:7

Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 

5. Người tôi tớ Ðức Chúa Trời sẽ chết vì tội lỗi của chúng ta

Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 53:4-6
Lời tiên tri được viết: Vào khoảng năm 701-681 TCN
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 năm SCN

Trong Ê-sai 53:4-6, tiên tri mô tả một đầy tớ bị trừng phạt vì tội lỗi của người khác, và những người khác sẽ được chữa lành bởi vết thương của người này. Như được giải thích trong Tân Ước – chẳng hạn như trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng – Chúa Giê-xu bị đóng đinh vì tội lỗi của chúng ta, và Ngài vô tội. Cơ Đốc Nhân tin rằng sự hy sinh này đã cứu chuộc tất cả chúng ta khỏi tội lỗi giống như cách mà con cừu hay các động vật khác phải hy sinh khi được dùng làm tế lễ rửa tội. Tất cả chúng ta đều có thể được vào Vương quốc của Thiên Chúa, như thể chúng ta vô tội, nếu chúng ta xưng nhận Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Cơ Đốc nhân tin rằng chúng ta được chữa lành qua những vết thương mà Chúa Giê-xu đã chịu đựng.

Ê-sai 53:4-6

4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.

6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.

(Còn nữa)

Sophie Nguyễn Thu Vịnh dịch

Nguồn: 100prophecies.org

Ảnh: catholicconvert.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ và Đóng Đinh Của Chúa Giê-xu – Phần 2

Bình Luận:

You may also like