Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ và Đóng Đinh Của Chúa Giê-xu – Phần 2

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ và Đóng Đinh Của Chúa Giê-xu – Phần 2

by 100prophecies.org
30 đọc

6. Thi Thiên 22 báo trước cuộc khổ hình của Chúa Giê-xu

Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Thi Thiên 22:1,7,8,16,17,18
Lời tiên tri được viết: Khoảng 1000 TCN
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 SCN

Đôi lúc khi đọc đến Ma-thi-ơ 27:46 hoặc Mác 15:34 chúng ta sẽ tự hỏi tại sao Chúa Giê-xu lại nói “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?” khi Ngài đương trên cây thập tự. Những lời này thực sự là câu đầu tiên của Thi Thiên 22 được vua Đa-vít viết ra khoảng 1.000 năm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh.

Thi Thiên 22 nói đến một người đàn ông kêu cầu Đức Chúa Trời cứu giúp đương khi bị bức hại cùng kiệt. Có những điểm tương đồng giữa các chi tiết trong Thi Thiên 22 và trong Tân Ước về sự đóng đinh của Chúa Giê-xu, chẳng hạn như:

Thi Thiên 22: 7 “Hễ kẻ nào thấy tôi là nhạo cười tôi.” Nói về một người đàn ông bị những người xung quang khinh miệt và khinh thường. Đây là những gì đã xảy ra cho Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 27:39Mác 15:29.

Thi Thiên 22:7, “Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi. Trề môi, lắc đầu”. Nói về một người bị nhạo báng, tương tự như trong các mô tả về sự đóng đinh Giê-xu trong Ma-thi-ơ 27:31, Mác 15:20Luca 22:63; 23:36.

Thi Thiên 22:8, nói rằng “Người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người; Ngài khá giải cứu người, vì Ngài yêu mến người!” Trong Ma-thi-ơ 27:43, kẻ thù của Chúa Giê-xu đã nhạo báng Ngài bằng cách nói rằng: “Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời.”

Thi Thiên 22:16 nói về một người đàn ông bị liệt vào số những kẻ phạm tội, nghĩa là một người vô tội bị liệt vào nhóm có tội. Giê-xu cũng bị đặt chung nhóm với phạm nhân khi Ngài bị đóng đinh bên cạnh hai tên tội phạm, như được mô tả trong Ma-thi-ơ 27:38, Mác 15:27, Lu-ca 23:32Giăng 19:18.

Thi Thiên 22:16 nói về một người đàn ông có bàn tay và chân bị đâm thủng, bị thương tật, hoặc bị biến dạng, tùy thuộc vào bản dịch tiếng Anh so với ngôn ngữ gốc. Trong Giăng 19:23, 34, 37 – bàn tay và chân của Chúa Giê-xu đã bị đóng bằng đinh trong quá trình treo Ngài lên cây thập tự giá.

Thi Thiên 22:17 nói đến một người đàn ông bị bao vây bởi những người đang nhìn chằm chằm với cặp mắt hả hê. Đây cũng là tình huống xay ra cho Chúa Giê-xu khi Ngài bị đóng đinh, theo Ma-thi-ơ 27:36 và Lu-ca 23:35.

Thi Thiên 22:18, những kẻ tham dự cá cược nhau để giành lấy mảnh áo thuộc về người đang bị bức hại. Như đã giải thích trong Ma-thi-ơ 27:35, những người lính La-mã bắt thăm để giành lấy phần thưởng là quần áo của Giê-xu khi Ngài đã bị đóng đinh xong.

Có những mô tả khác trong Thi Thiên 22 cũng chính xác với mô tả điều sẽ xảy ra cho một người bị đóng đinh, chẳng hạn như xương bị vỡ vụn, sức lực cạn kiệt, khát khô cổ và máu từ tim chảy ra như sáp (Chúa Giê-xu bị đâm bằng một cây giáo trong lúc bị đóng đinh trên thập tự giá), và cả thân thể bị “tuôn đổ”. Khi Chúa Giê-xu bị đâm, máu và nước chảy tràn ra từ vết thương.

Nhiều học giả Cơ Đốc cũng đã nêu lên quan điểm của họ về tầm quan trọng của Thi Thiên 22 với sự đóng đinh của Chúa Giê-xu. Cuối cùng, Charles Briggs, người đã từng là giáo sư tại Đại Học Thần Học Liên Bang nói rằng “Những đau khổ [của Thi Thiên 22] này vượt trên tất cả những người đã phải trải qua trong lịch sử, duy nhất ngoại trừ Chúa Giê-xu Christ. Họ nhìn thấy bản sao chính xác với những đau khổ trên thập giá… Đây chính là những gì miêu tả Đấng Mê-si-a, và trong suốt lịch sử thì điều này chỉ ứng nghiệm trên Chúa Giê-xu Christ.”

Thi Thiên 22:1, 7, 8, 16, 17, 18

1 Ðức Chúa Trời của con ôi, Ðức Chúa Trời của con ôi, sao Ngài lìa bỏ con?
Sao Ngài quá xa vời trong khi con kêu van than thở xin cứu giúp?

7 Tất cả ai trông thấy con đều mỉa mai con;
Họ trề môi, lắc đầu, và nói rằng,

8 “Nó đã phó thác mình cho Chúa, hãy để Ngài giải cứu nó;
Hãy để Ngài giải thoát nó, vì Ngài yêu thích nó kia mà.”

16 Một bầy chó bao quanh con;
Một bọn người hung ác vây lấy con;
Chúng đâm thủng hai tay và hai chân con.

17 Con có thể đếm được các xương của mình;
Chúng nhìn con;
Chúng ngắm con;

18 Chúng chia nhau y phục của con;
Còn áo dài của con, chúng bắt thăm nhau lấy.

7. Xa-cha-ri báo trước sự đóng đinh của Chúa Giê-xu

Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Xa-cha-ri 12:10
Lời tiên tri được viết: Vào giữa năm 520 và 518 TCN
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 SCN

Trong sách Cựu Ước Xa-cha-ri, chương 12, Kinh Thánh nói rằng sẽ có một thời gian khi người dân ở Giê-ru-sa-lem khóc lóc về người “bị đâm xuyên”, như một người đau thương vì bị mất đứa con trai đầu lòng. (Các con trai đầu lòng thường được coi là những người kế thừa di sản của gia đình). Các Cơ Đốc nhân theo truyền thống giải thích đoạn văn này ám chỉ về sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, người bị đâm khi Ngài bị người La Mã đóng đinh vào khoảng 2000 năm trước. Cơ Đốc nhân tin rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong tương lai để thiết lập một vương quốc đời đời.

Thánh Kinh Talmud đưa ra bình luận liên quan đến Do Thái Giáo về các đoạn khác nhau trong Cựu Ước, có một bản đánh giá theo kiểu Cơ Đốc về lời tiên tri được tìm thấy trong sách của Xa-cha-ri:

“Nguyên nhân của sự tang thương là gì? (Xa-cha-ri 12:10) Được giải thích qua nguyên nhân chính là việc Đấng Mê-si-a bị giết, là con trai của Giô-sép, như đã chép rằng, “Người ta sẽ nhìn tôi là kẻ đã bị họ đâm, và họ sẽ than khóc cho Ngài như một người tiếc thương đứa con trai duy nhất của mình.” – Babylon Talmud, Sukkah 52a.

Xa-cha-ri 12:10

“Bấy giờ Ta sẽ đổ xuống trên nhà Ða-vít và trên dân cư Giê-ru-sa-lem một tinh thần tha thiết và khẩn khoản cầu xin, để chúng sẽ nhìn lên Ta, Ðấng chúng đã đâm. Chúng sẽ than khóc như than khóc con một mình đã mất, và chúng sẽ khổ đau như khổ đau vì con đầu lòng mình đã qua đời.”

8. Người hầu việc Đức Chúa Trời sẽ bị “liệt vào số những kẻ phạm tội”

Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 53:12
Lời tiên tri được viết: Vào giữa năm 701-681 TCN
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 SCN

Trong Ê-sai 53:12, vị tiên tri đã viết về một người đầy tớ chịu trách nhiệm về tội lỗi của người khác và bị trừng phạt cùng với bọn tội phạm. Cơ Đốc nhân thừa nhận rằng mô tả của Ê-sai về người đầy tớ này là một lời tiên tri đã được hoàn thành trong cuộc đời của Chúa Giê-xu Christ. Như được giải thích trong sách Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu, mặc dù vô tội, “bị liệt vào số những kẻ phạm tội” và bị đóng đinh cùng với hai tên tội phạm.

Ê-sai 53:12

“Vì thế Ta sẽ chia phần cho Người với những vĩ nhân;
Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những người dũng mãnh,
Bởi vì Người đã đổ mạng sống mình ra cho đến chết,
Và đã bị liệt vào hàng tội phạm;
Nhưng Người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người,
Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.”

9. Người đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ được chôn trong ngôi mộ của một người giàu có

Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 53:9
Lời tiên tri được viết: Vào giữa năm 701-681 TCN
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 SCN

Trong Ê-sai 53:9, tiên tri Ê-sai đã viết về một người đầy tớ vô tội bị giết cùng kẻ ác và được chôn nơi người giàu. Khoảng 700 năm sau khi điều ấy được viết ra, Chúa Giê-xu đã bị xử tử cùng với hai tên tội phạm và được chôn trong mộ của một người đàn ông giàu có, như được giải thích trong Tân Ước. Tân Ước cũng nói rằng Chúa Giê-xu ba ngày sau đã sống lại và lên Thiên Đàng.

Ê-sai 53:9

“Người bị sắp đặt để chôn chung mộ với phường gian ác,
Nhưng lúc chết Người lại được chôn trong mộ người giàu,
Bởi vì Người chẳng làm điều gì hung bạo,
Và chẳng có lời lừa dối nào trong miệng Người.”

Sophie Nguyễn Thu Vịnh dịch

Nguồn: 100prophecies.org

Ảnh: reasonablecatholic.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ và Đóng Đinh Của Chúa Giê-Xu – Phần 1

Bình Luận:

You may also like