Home Thánh Kinh Hàng Ngày Bởi Lằn Roi Ngài Chịu, Con Được Lành Bệnh

Bởi Lằn Roi Ngài Chịu, Con Được Lành Bệnh

by Crosswalk.com
30 đọc

Bạn có đang phải đối mặt với một căn bệnh khó chữa, một sự đau yếu mệt mỏi hay một chứng bệnh nào đó và muốn kêu cầu với Chúa để nhận được sự chữa lành nhưng không biết phải cầu nguyện như thế nào không? Nếu bạn cảm thấy sợ hãi, cô đơn, mơ hồ về tương lai, hoặc không hiểu sự chữa lành của Chúa sẽ thi thố như thế nào, hãy cầu nguyện theo những lời dưới đây bằng đức tin ngay ngày hôm nay!

Chúa phán với chúng ta qua lời cầu nguyện, Ngài có thể trò chuyện với chúng ta và sử dụng chúng ta để làm những điều lạ lùng cho sự vinh hiển của Ngài. Khi bạn sử dụng lời những cầu nguyện này để cầu xin sự chữa lành, hãy đến với Chúa với sự đầu phục và trông cậy trọn vẹn để Đức Thánh Linh làm việc qua bạn và trên đời sống bạn.

“Vì ý tưởng của Ngài nghĩ đối cùng chúng ta là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để chúng ta được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.” Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ tìm thấy sự chữa lành mầu nhiệm tuyệt vời của Ngài ngay hôm nay!

  • Cầu xin sự chữa lành thân thể:

Thưa Cha,

Cảm ơn Cha vì Ngài biết rõ mọi điều về con. Chính Chúa đã nắn lên tâm thần con và tạo nên con cách đáng sợ lạ lùng. Ngài biết cả những sợi tóc trên đầu con, mọi lời chưa ở trên lưỡi con, Ngài đã biết trọn hết rồi.

Ngài phán với con rằng hãy đến gần Ta và cầu xin những sự cần dùng trong cuộc đời con vì Ta là Giê-hô-va Ra-pha – Đấng Chữa Lành. Ngài cầm giữ sự cuối cùng của sinh mạng con, đếm trọn những năm tháng con được sống và hầu việc Ngài trên đất này.

Con đến với Chúa hôm nay, khao khát nhận được sự chữa lành mầu nhiệm của Ngài. Con biết rằng Ngài đã nhìn thấy những đau yếu con đang phải chịu và Ngài cũng đang chịu khổ cùng con. Có rất nhiều điều con thực sự không hiểu hết được, nhưng con tin rằng một sự động chạm hay một lời ra từ Chúa có thể khiến con nên trọn vẹn.

Xin tha thứ tội lỗi của con, khiến con sạch mọi điều gian ác, và phục hồi con từ trong ra ngoài. Con hoàn toàn tin rằng Chúa sẽ dùng nhiều cách để chữa lành cho con. Khi xưa, chính Ngài đã bày tỏ những phép lạ của sự chữa lành trên đất này, và ngày nay Ngài vẫn còn chữa lành bằng những phép lạ. Nhưng nếu hôm nay Chúa dùng các bác sĩ để chữa bệnh cho con, cầu xin Ngài ban cho họ sự khôn ngoan để biết mình phải làm gì. Và dù con được chữa lành bằng cách nào đi nữa thì sự chữa lành của Ngài luôn luôn kì diệu và tốt lành.

Cảm ơn Chúa vì dù khi đức tin con yếu đuối, Ngài vẫn phán rằng ‘vậy là đủ rồi, và tình yêu của Ta đối với con luôn mạnh mẽ’. Con biết rằng Ngài nắm giữ cuộc đời và tấm lòng con ở trong tay Ngài. Mọi sự xin thuận theo ý muốn Ngài. Nếu con có thể đem đến vinh quang cho Chúa qua sự đau yếu của con, thì đó là những điều mà con mong muốn. Vì con biết có những người cầu nguyện sẽ được lành và cũng có người không, nên nếu Ngài nói “không”, hoặc “không phải bây giờ”, con vẫn tin ơn Chúa đã đủ cho con rồi.

Con mong chờ được ở với Chúa đời đời. Nhưng thưa Chúa, nếu Ngài vẫn có chương trình cho con trên đất này, cầu xin Ngài chữa lành con không chỉ trên thân thể, nhưng cả trong nơi sâu thẳm nhất lòng con và khiến con mạnh mẽ  với một tấm lòng đổi mới hoàn toàn.  Xin hãy dùng sự thử thách này giúp con trở nên mạnh mẽ từ một đức tin “hay nghi ngờ” thành một đức tin “trông cậy hoàn toàn”.  Và dù thế nào đi nữa, con lựa chọn tôn cao và dâng vinh hiển cho Ngài.

Trong danh Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

  • Cầu xin ơn, sự chữa lành trên tâm linh và thân thể.

Thưa Cha,

Con khao khát được nhận sự chữa lành và ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn nhắc nhở con rằng “Chúa làm mọi sự cho những kẻ Ngài yêu cách quyền năng, trọn vẹn và liên tục”.

Xin tha thứ cho con vì con đã cố gắng sửa chữa mọi tình huống của cuộc đời mình theo ý riêng. Tha thứ cho con vì con hướng về mọi hướng khác nhau và vật lộn với vòng xoay của chính mình để tìm kiếm sự giúp đỡ.  Trong khi sự giúp đỡ và chữa lành thật sự phải được tìm thấy trước hết ở chính Chúa.

Xin hãy tha thứ cho con vì đã quên mất rằng Chúa là Đấng quan trọng hơn hết thảy những con người ở thế gian này. Con hạ mình, dâng cho Ngài những tổn thương trong lòng con. Vì chỉ có Ngài nhìn thấy được những điều mà không một ai khác có thể nhìn thấy và hiểu được mọi sự cách trọn vẹn nhất.  Ngài biết sự đau đớn mà con mang, những gánh nặng, những mối quan tâm của con.  Ngài biết con cần được giải phóng ở đâu nữa.

Thì giờ này con cầu xin ơn của Ngài rịt lành tất cả mọi tổn thương trong con, những vết thương, những sự tan vỡ… Cảm ơn Chúa vì Ngài có thể làm mọi việc trổi hơn mọi điều chúng con có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Tạ ơn Ngài vì Quyền năng vĩ đại của Ngài bày tỏ trên các con cái Ngài. Con bám lấy Chúa và biết rằng Ngài đang phục hồi con, trong mọi trận chiến cho sự vinh hiển lớn hơn của Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài chẳng bỏ qua một sự đau đớn nào của con

Trong danh Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

  • Cầu nguyện cho người thân:

Thưa Chúa Giê-xu,

Tạ ơn Ngài vì Ngài đã yêu (tên của người cần được chữa lành).  Con biết rằng Ngài ghét những gì mà bệnh tật đang hoành hành trên họ. Con cầu xin Chúa hãy chữa lành thứ tật bệnh này,  xin Chúa thương xót và ban sự chữa lành trên mọi sự đau yếu của chúng con.

Vì lời Chúa trong Thi-thiên 107:19-20 chép rằng, Trong cơn gian truân chúng con kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu chúng con khỏi điều gian nan, chữa lành chúng con và rút chúng con khỏi sự chết. Cha ơi, con đã được đọc và kinh nghiệm về sự chữa lành kì diệu của Ngài. Con tin rằng ngày nay Ngài vẫn chữa lành cho chúng con theo cách tương tự như vậy. Ngài khiến cho người mù được sáng, người điếc được nghe và người què được đi. Quyền năng của Ngài quở yên sóng biển và khiến binh đoàn Sa-tan phải khiếp sợ. Chẳng có một điều gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời.

Thì giờ này con dâng (tên của người cần được chữa lành) lên cho Ngài, xin Ngài yên ủi, rịt lành và vực dậy đức tin của (tên của người cần được chữa lành). Để nguyện họ được kinh nghiệm bàn tay của Đức Chúa Trời trên cuộc đời họ qua sự chữa lành. Nhưng Cha ơi, con cũng nhận biết được rằng không phải tất cả mọi người đều được chữa lành. Nếu như điều này xảy ra ở đây thì xin Chúa hãy giữ lòng họ mềm mại hướng về Chúa, xin bày tỏ cho họ ý muốn của Ngài và giúp họ vui thỏa về nước của Ngài. Vì sự sống của chúng con nơi Thiên Đàng vinh hiển quan trọng hơn sự sống trên đất này!

Con tạ ơn Ngài vì (tên của người cần được chữa lành) thuộc về Chúa và Ngài đang kiểm soát mọi sự xảy ra từ hơi thở đầu tiên đến cuối cùng của chúng con. Amen.

——————–

Châm ngôn 4:20-22 “Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con. Hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.”

Thi-thiên 107:19-21 “Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.  Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người.”

Giê-rê-mi 17:1 “Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài giải cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: Vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen.”

Mác 5:34“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bịnh.”

Gia-cơ 5:14-16 “Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.”

Ma-thi-ơ 11:28 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.”

Xuất ê-díp-tô ký 15:26 “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho người một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.”

Thi-thiên 30:2 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi.”

Ê-sai 53:4-5 “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like