Home Chuyên Đề Các Nhà Nghiên Cứu Tin Rằng Họ Đã Tìm Ra Ngôi Sao Bethlehem (Bết-lê-hem)

Các Nhà Nghiên Cứu Tin Rằng Họ Đã Tìm Ra Ngôi Sao Bethlehem (Bết-lê-hem)

by Van Anh
30 đọc

Ngôi sao Bethlehem đã làm mê hoặc các nhà khoa học và thần học trong nhiều thế kỷ. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tin rằng họ đã xác định được ngôi sao đó và làm thế nào để nhìn thấy được trên bầu trời ngày hôm nay.

Theo một bài báo của Ron Allen, người sáng lập của tổ chức International Star Bible Society và được đăng trên trang CharismaNews.com, các nhà thiên văn học Trung Quốc lần đầu tiên quan sát thấy một ngôi sao mới vào năm thứ 5 SCN dọc theo kinh tuyến của sao Ngưu Lang (Altair nghĩa là bị thương). Các nhà thiên văn học (mà Kinh Thánh gọi là những nhà thông thái) đã nhìn thấy ngôi sao ở phương Đông và đi theo nó tới Bethlehem để gặp Đấng Christ.

Allen viết rằng nếu một nhà thiên văn học theo kinh độ Trung Quốc đi lên phía bắc kinh tuyến của sao Ngưu Lang khoảng 25 độ, người đó sẽ đạt đến vĩ độ mà những các nhà thông thái đã có thể nhìn thấy trực tiếp ngôi sao ở Bethlehem.

Ngày nay, tại điểm này trên bầu trời đêm là một hố đen được gọi là Cygnus X-1, nằm trong chòm sao Thiên Nga (chòm sao Cygnus còn được gọi là Thập Tự Phương  Bắc). Allen giải thích rằng, vì một hố đen là phần còn lại của một ngôi sao lớn, Cygnus X-1 có thể được xác định là Ngôi Sao Bethlehem.

Một điều đáng chú ý là nhóm các ngôi sao trong siêu lỗ đen Cygnus X-1  là một phần được gọi là Tam Giác Mùa Hè, được tạo thành từ ba ngôi sao sáng; cụ thể là sao Thiên Tân (Deneb – Chúa đến),  sao Ngưu Lang (Altair – Bị thương) đã nói đến ở trên, và sao Chức Nữ (Vega – Ngài sẽ được tôn cao). Những ngôi sao này và tên của chúng chỉ ra những sự kiện chính trong câu chuyện Kinh Thánh về Đức Chúa Giê-xu.

Allen viết rằng bạn có thể tìm hiểu thêm về Ngôi Sao Bethlehem trong quyển The Stars of His Coming , và với kiến thức đó, năm nay sau khi bạn đọc Câu Chuyện Giáng Sinh, bạn có thể ra ngoài và nhìn lên bầu trời đêm ở nơi mà Ngôi Sao Bethlehem đã tỏa sáng rực rỡ hơn 2.000 năm trước.

 

Eunice dịch

Nguồn: christianheadlines.com

Bình Luận:

You may also like