Home Dưỡng Linh Bước Khỏi Vùng An Toàn

Bước Khỏi Vùng An Toàn

by Hong An
30 đọc

Rất nhiều người, trong đó có tôi, thường có xu hướng lựa chọn đi đến những nơi bản thân hay tui tới. Vì chúng ta thường cảm thấy không quen khi phải đối diện với những điều mới mẻ. Nên theo khuynh hướng tự nhiên, chúng ta sẽ thấy ổn hơn với những gì đã trở nên quen thuộc.

Sự lo lắng luôn xuất hiện mỗi khi chúng ta đối diện với những điều mới. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, mọi điều bạn đang làm hiện giờ có lẽ là điều mà trước đây bạn chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

Trong Giô-suê 1, là hình ảnh của  một người đàn ông được Đức Chúa Trời giao cho một trọng trách vô cùng lớn – tôi dám chắc rằng ông ấy đã chưa hề cảm thấy sẵn sàng. Bạn nghĩ Giô-suê cảm thấy như thế nào khi Môi-se vừa qua đời và Chúa phán với ông rằng chính ông sẽ tiếp quản và dẫn dắt toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục tiến về Đất Hứa?

Có lẽ Giô-suê đã nghĩ rằng mình không thể làm được. Nhưng tuyệt vời thay, Đức Chúa Trời biết rõ ông có khả năng làm được điều này. Trong câu 6, Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông: “Hãy vững lòng bền chí (hãy dạn dĩ), vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà Ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó.”

Bước đi theo sự kêu gọi là một điều không hề dễ dàng. Nhưng tôi không bao giờ ngừng kinh ngạc về việc Chúa khiến một người làm được điều gì đó khi họ làm bằng đức tin.

Sống không dựa vào hoàn cảnh nhưng dựa vào những điều Chúa đặt để trong lòng chúng ta chính là một đặc ân rất lớn. Kể cả nếu bạn có rối tung lên, thì chí ít bạn vẫn sẽ có cảm giác toại nguyện khi nhận ra mình đã cố gắng.

Do đó, thay vì hoang mang, chúng ta nên vui mừng trước những thách thức và cơ hội sẽ xảy đến trong đời sống. Thậm chí kể cả có nhiều người nói với bạn rằng điều này chẳng khả thi chút nào, nhưng nếu chúng ta trông cậy và bước đi  giống như Giô-suê và dõi theo Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban Ân điển để chúng ta tiến về phía trước.

Khi bạn dám bước đi bằng đức tin để làm những gì Chúa kêu gọi, thì dù Ngài không ban cho bạn một kế hoạch chi tiết để làm theo, Ngài sẽ dẫn bạn bước từng bước một trên hành trình của mình.

Ngày hôm nay tôi khích lệ bạn hãy tập trung vào những gì Chúa đặt để trong chính bạn, vì để được trọn vẹn trong đời sống và chức vụ, điều duy nhất mà chúng ta cần lưu tâm và tự nhắc bản thân đó là: Tôi có đang bước đi theo Chúa không?

Hãy tìm kiếm chương trình Chúa dành cho bạn, tìm kiếm điều khiến bạn trọn vẹn và trở thành người Chúa muốn. Sau đó lựa chọn bước đi một cách dạn dĩ, tiến vào hành trình biến đổi đời sống tuyệt vời và đáng giá. Vì khi bàn tay Chúa đặt trên điều gì – kể cả điều nó chẳng đẹp đẽ hay bóng bẩy – chính sự xức dầu của Ngài sẽ khiến cho điều đó kết quả.

Lời cầu nguyện ngắn:

Lạy Chúa,

Cảm ơn Ngài vì những kế hoạch tuyệt vời Ngài đã sắm sẵn cách đặc biệt dành riêng cho con. Cảm ơn Chúa vì Ngài biết rõ điểm yếu và điểm mạnh của con, khi chính con cũng không biết liệu con có thể làm được điều này điều kia hay không.

Cảm ơn Ngài vì con được dự phần trong chương trình vĩ đại của Ngài. Ngày hôm nay, xin dạy con dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân – chẳng phải bằng mắt thấy, nhưng bởi đức tin và sự dạn dĩ – để bước vào những điều không thấy được. Vì một bước ra khỏi sự dễ chịu của bản thân, là một bước gần hơn với Ngài.

Xin dạy con, thay vì lo lắng trước những điều sẽ xảy đến, con sẽ tập trung tâm trí, suy nghĩ và tấm lòng mình vào những gì Ngài đặt để trong con và tin cậy hoàn toàn nơi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Con biết hành trình bước đi theo sự kêu gọi sẽ không dễ dàng, nhưng xin thêm sức cho con và đi cùng con. Để nhờ sức Chúa, con có thể làm được trọn vẹn mọi điều. Cảm ơn Ngài con cầu nguyện.

Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

————-

Thi-thiên 25:4-5 “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi”

Thi-thiên 119:15 “Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem các đường lối của Chúa.”

Khải huyền 3:8 “Ta biết công việc ngươi; nầy, Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo Ta, và chẳng chối danh Ta.”

Ê-sai 40:30-31 “Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: joycemeyer.org

Bình Luận:

You may also like