Home Dưỡng Linh Vì Sao Người Công Bình Gặp Hoạn Nạn?

Vì Sao Người Công Bình Gặp Hoạn Nạn?

by Hong An
30 đọc

“Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp”2 Cô-rinh-tô 1:4

Câu hỏi “Vì sao những người công bình vẫn gặp hoạn nạn?” đã trở nên xưa như trái đất. Nơi duy nhất mà chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời, đó là trong Kinh Thánh. Bạn có thể không cần đọc những phân đoạn Kinh Thánh để hiểu vì sao tội nhân gặp phải những ngang trái, bất hạnh và đau khổ. Vì họ sống xa cách khỏi Đức Chúa Trời và những đau khổ của họ là do hậu quả của tội lỗi. Nhưng tại sao Cơ Đốc Nhân vẫn gặp hoạn nạn?

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, nhiều Cơ Đốc Nhân chịu khổ để có thể đồng cảm được với những người khác. Vì chỉ những ai thấu hiểu và đã từng trải sự khốn khổ mới có thể đồng cảm và yên ủi được những người đang gặp hoạn nạn mà thôi. Lời Chúa còn cho chúng ta biết, chúng ta có thể làm vinh hiển Danh Ngài qua những thử thách của chính mình. Đức Chúa Trời cũng cho phép hoạn nạn xảy đến để dạy dỗ con cái Ngài trong sự cầu nguyện. Đôi khi Ngài để chúng ta trải qua sự đau khổ để sửa phạt chúng ta, đưa chúng ta đến với sự ăn năn.

Có rất nhiều người đặt câu hỏi “Tại sao Đức Chúa Trời không làm một điều gì đó với tất cả những tai ương và sự gian ác trong thế giới này?” Thậm chí nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay cũng đặt câu hỏi tương tự khi chứng kiến quá nhiều điều bất toàn xảy đến đối với bản thân và thế giới. Nhưng Gióp từng nói rằng: “Loài người sanh ra để bị khốn khó, như lằn lửa bay chớp lên không” (Gióp 5:7).

Tôi không hiểu toàn bộ lý do vì sao Đức Chúa Trời không can thiệp và ngăn chặn tất cả những tai họa, mâu thuẫn và bất công trong thế giới này. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu – còn bây giờ thì chưa. Nhưng tôi biết chắc chắn về hai lẽ thật vô cùng quan trọng.

Thứ nhất, thế giới hiện nay trở nên như vậy không phải là những gì Đức Chúa Trời ấn định cho nó. Thế giới đã từng vô cùng hoàn hảo khi Ngài tạo dựng nên buổi sáng thế, nhưng sau đó đã có một thứ xen vào – đó là tội lỗi. Nhân loại đã bất tuân với Đấng Tạo Hóa mình – sự bất tuân đó chẳng khác gì chứng ung thư thuộc linh. Tội lỗi cứ thế tràn ra, đem theo sự chết và sự hủy diệt.

Thứ hai, một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ can thiệp, và tất cả những sự gian ác, đau đớn và buồn thảm mà chúng ta đang trải qua sẽ không còn nữa. Sa-tan, kẻ thù của chúng ta, sẽ bị nhốt lại đời đời. Chúa sẽ khiến mọi sự trở nên mới. Kinh Thánh nói rằng: “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.” (2 Phi-e-rơ 3:13)

Nhiều người cho rằng, khi trở thành Cơ Đốc Nhân, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn và không gặp bất trắc. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn ngược lại. Đời sống bước đi theo Chúa không hề dễ dàng, thậm chí có phần khó khăn hơn người ngoại. Chúa cũng không hứa với chúng ta rằng hành trình bước đi với Ngài sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng Ngài hứa sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta với nghịch cảnh. Để dù ở trong thử thách, chúng ta vẫn tìm thấy niềm hy vọng. Và bởi sức lực Ngài ban, chúng ta sẽ vượt qua được.

Ngày hôm nay, dù bạn đang đối mặt với thử thách gì, đừng gạt Chúa ra khỏi đời sống bạn. Đừng cố gắng đối diện với sự gian ác và chết chóc của thế gian này một mình. Thay vì đó, hãy hướng về Đấng Christ và khám phá sự bình an, vui thỏa và sức lực mà Chúa ban cho những ai yêu mến và trông cậy nơi Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng, “Hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33)

* Lời cầu nguyện ngắn:

Thưa Cha,

Tạ ơn Ngài vì dù trong dông bão kinh khiếp của cuộc đời, Ngài chẳng lìa bỏ con hoặc để con đương đầu với mọi thử thách một mình.

Ngài đã phán rằng, trong thế giới này chắc chắn con sẽ gặp hoạn nạn. Nhưng Cha ơi, xin thêm lên đức tin, sự trông cậy và sức lực của Ngài để giúp con kiên trì, vượt qua mọi thử thách xảy đến. Và khi ở trong nghịch cảnh, xin bày tỏ cho con biết Ngài muốn dạy dỗ con điều gì; muốn con ăn năn điều gì và giúp con trưởng thành khi đã vượt qua được. Vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng trên thập tự giá. Bởi đó, con cũng sẽ chiến thắng như cách Ngài chiến thắng thế gian này.

Con thừa nhận rằng con cần Ngài trong mọi giây phút của cuộc đời con. Con sẽ không thể chiến thắng được nếu không có Ngài. Nếu những điều này nằm trong kế hoạch của Ngài, xin hãy sử dụng chúng để khiến con bám chặt lấy Ngài hơn. Tạ ơn Chúa vì mọi sự hiệp lại làm có ích cho những kẻ yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28). Con tin và biết ơn vì những thử thách Ngài cho phép xảy đến trong cuộc đời con để từ đó rút ra những điều tốt hơn bội phần.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

—————-

2 Cô-rinh-tô 4:17 “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên.”

Hê-bơ-rơ 12:11 “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.”

Gia-cơ 1:2-3 “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.”

1 Phi-e-rơ 3:14 “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí;”

1 Phi-e-rơ 1:6-7 “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra.”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: billygraham.com

Bình Luận:

You may also like