Home Giải Đáp Thắc Mắc Chúa Giê-xu Có Mang Thần Tính Không?

Chúa Giê-xu Có Mang Thần Tính Không?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Bạn tôi nghĩ rằng Chúa Giê-xu là một người vô cùng thuộc linh có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Nhưng cô ấy nói bản thân Chúa Giê-xu không bao giờ tự xưng mình là Thần, đó chỉ là điều mà các môn đồ tưởng tượng ra. Cô ấy nói thế có đúng không?

Trả lời:

Không, bạn của bạn đã hiểu sai. Chúa Giê-xu liên tục khẳng định rằng Ngài không chỉ có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời còn là Cha của Ngài – và Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là trung tâm của niềm tin Cơ Đốc.

Trước hết, Chúa Giê-xu công bố rằng Ngài mang cả thần tính và nhân tính – nói cách khác, Ngài là thần linh và cũng là con người. Có một lần Ngài tuyên bố, “Ta với Cha là một.(Giăng 10:30). Đáp lại những nghi ngờ của các môn đồ, Ngài nói, “Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14: 9). Một lý do khiến kẻ thù chống lại Ngài đó là “Vì lời lộng ngôn: ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.(Giăng 10:33)

Nhưng Chúa Giê-xu cũng bày tỏ thần tính của Ngài qua những việc Ngài làm. Nhiều lần Ngài cho thấy Ngài có toàn quyền trên các thế lực tự nhiên – một điều mà chỉ có Chúa mới có thể làm. Ngài cũng mang sự chữa lành đến với người bệnh và bình an cho người bị ưu phiền, và làm những phép lạ mà chỉ có Chúa mới thực hiện được. Trên hết, Ngài minh chứng cho thần tính của mình bằng việc sống lại từ cõi chết. Đối với người nghi ngờ, Ngài phán rằng: “Dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin các việc ta.(Giăng 10:38)

Tại sao điều này lại quan trọng? Vì chỉ có Đấng Cứu Thế mới có thể làm cho chúng ta được tha tội, và chỉ có Đấng Cứu Thế mới có thể ban cho chúng ta món quà là sự sống đời đời. Hãy đáp ứng với Ngài ngày hôm nay bằng cách mời Ngài bước vào cuộc sống của bạn – và cầu nguyện cho người bạn của bạn cũng sẽ làm như vậy.

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: billygraham.org

Ảnh: bibleask.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like