Home Giải Đáp Thắc Mắc Điều Gì Xảy Đến Với Chúng Ta Ngay Sau Khi Chết?

Điều Gì Xảy Đến Với Chúng Ta Ngay Sau Khi Chết?

by Van Anh
30 đọc

Câu hỏi:

Điều gì xảy đến cho chúng ta trong phút đầu tiên ngay sau khi chết? Liệu chúng ta sẽ lên thiên đàng ngay lập tức, hay linh hồn của chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ cho đến thời kỳ cuối, khi linh hồn và thể xác lại thành một? Chúng ta vẫn thường có rất nhiều câu hỏi về thiên đàng.

Trả lời:

Kinh Thánh không hề trả lời tất cả các câu hỏi của chúng ta về thiên đàng và cuộc sống sau khi chết – lý do là vì tâm trí của chúng ta có giới hạn trong khi hiểu biết thiên đàng thì vượt xa những gì chúng ta có thể hiểu được. Một ngày nào đó, tất cả những câu hỏi của chúng ta sẽ được giải đáp – còn bây giờ thì chưa. Và môn đồ Phao-lô đã viết rằng, “Bây giờ chúng ta thấy không rõ như nhìn vào tấm gương mờ, nhưng khi ấy chúng ta sẽ thấy rõ như mặt đối mặt. Bây giờ chúng ta hiểu biết chỉ có hạn, nhưng khi ấy tôi sẽ biết tận tường, như Chúa biết rõ tôi.” (1 Cô-rinh-tô 13:12)

Tuy nhiên, Kinh Thánh chắc chắn có chỉ ra rằng khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ ngay lập tức bước vào sự hiện hiện của Chúa nếu chúng ta thuộc về Đấng Christ. Theo cách nhìn nhận của thế gian này, cái chết có vẻ là một giấc ngủ – nhưng đối với Chúa thì không như vậy. Phao-lô đã tuyên bố, “Do chúng tôi có niềm tin vững vàng đó, chúng tôi nghĩ rằng thà vắng mặt khỏi thân xác để về hiện diện với Chúa thì hơn.” (2 Cô-rinh-tô 5:8) Ở một nơi khác thì ông viết, “Tôi đang bị giằng co giữa hai điều: một đàng, tôi muốn được ra đi để ở với Ðấng Christ, đó là điều tốt hơn cho tôi;” (Phi-líp 1:23)

Sau đó, chúng ta sẽ được ban cho cơ thể mới – cơ thể chẳng hề già hay chết đi, bởi vì chúng sẽ trở nên giống như thân thể Đấng Christ khi Ngài phục sinh. Và Kinh Thánh có nói rằng, “Trong giây lát, trong chớp mắt, lúc tiếng kèn chót thổi, vì tiếng kèn sẽ thổi vang, bấy giờ những người chết sẽ sống lại để hưởng sự bất diệt, và chúng ta sẽ được biến hóa.” (1 Cô-rinh-tô 15:52)

Bạn có đặt hy vọng của mình vào Đấng Christ chưa? Cái chết là sự thật – nhưng bởi vì thế mà Chúa đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Đừng lảng tránh quyết định dâng đời mình cho Chúa, bởi vì bạn có thể sẽ được gọi bước vào cõi đời đời bất cứ khi nào – và khi đó có thể đã quá trễ.

Sophie Nguyễn Thu Vịnh dịch

Nguồn: billygraham.org

Ảnh: youtube.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like