Home Văn Phẩm Thẩm Quyền Chúa Ban

Thẩm Quyền Chúa Ban

by Thuy shalom
30 đọc

Nầy, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. (Lu-ca 10:19)

Có nhiều lúc, em nghĩ mình nhỏ bé,
Mình tầm thường, đơn lẻ chẳng ra chi.
Mình đơn sơ, giới hạn chẳng có gì,
Sao dám nhận, một quyền uy của Chúa?

Em cảm nhận, khả năng mình kém quá,
Lời nói mình, không thông suốt khôn ngoan.
Không tiếng tăm, không giàu có bạc vàng,
Sao dám nói, trong uy quyền thiên thượng?

Đừng lo sợ. Đây tình yêu vô lượng,
Đây nhiệm mầu, ân điển Chúa ban cho.
Chúa cao sang, Đấng quyền phép khôn dò,
Muốn ban tặng, cho tín nhân nhận lãnh.

Em sở hữu, một quyền uy lớn mạnh,
Trong thẩm quyền, Danh Cứu Chúa Giê-xu.
Để phán tuyên, để mở trói ngục tù,
Để giải phóng, để chữa lành đau đớn.

Trong em có, một thẩm quyền to lớn,
Để giải trừ, để xua đuổi tà ma.
Để nói ra, để ngăn cấm linh tà,
Phải khuất phục, dưới quyền uy Danh thánh.

Đừng lo sợ, đừng lo âu trốn tránh,
Hãy đương đầu với sàng sảy Sa-tan.
Hãy nói ra lời sự sống thiên đàng,
Đem đắc thắng, làm vinh danh Thiên Chúa.

Khi thử thách, bao nan đề giăng bủa,
Trong việc làm, trong tài chánh, hôn nhân.
Trong gia đình, trong học vấn tiến thân,
Tin cậy Chúa, nói lên lời tích cực.

Uy quyền Chúa, phá tan các quyền lực,
Như sóng gầm, bão tố nhận chìm em.
Uy quyền Chúa sẽ nâng đỡ em lên,
Ban vui thỏa, ban bình an đắc thắng.

Em ơi. Xin em đừng yên lặng,
Hãy sẵn sàng xử dụng Danh Giê-xu.
Em bước trên những thách thức sa mù,
Em chiêm ngưỡng ánh dương soi chói rạng.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like