Home Chuyên Đề Bạn Nói Chúa Giê-xu Là Ai?

Bạn Nói Chúa Giê-xu Là Ai?

by ibelieve.com
30 đọc

Khi vào khu vực Sê-sa-rê Phi-líp, Đức Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ rằng: “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?” Các môn đồ thưa: “Một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nữa thì cho là Giê-rê-mi hay là một trong các nhà tiên tri.” Ngài phán rằng: “còn các ngươi nói Ta là ai?” Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” Đức Chúa Giê-xu phán với người: “Hỡi Si-môn con Giô-na, phước cho con! Vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là Cha trên trời…”Ma-thi-ơ 13-17

Toàn bộ đời sống chúng ta gắn liền với một câu hỏi mà Chúa Giê-xu đã hỏi- “Các ngươi nói Ta là ai?” Chúa Giê-xu nói, đừng quan tâm đến những gì người khác nói về Ta. Con nói Ta là ai?

Câu hỏi này được đặt ra cho các môn đồ đúng thời điểm. Nếu chúng ta trở lại sách Ma-thi-ơ, chúng ta thấy Chúa Giê-xu được sanh ra. Ngài làm báp-têm. Ngài bị ma quỷ cám dỗ. Sau đó Ngài bước vào chức vụ. Ngài kêu gọi những môn đồ đầu tiên và từ thời điểm đó, Chúa Giê-xu bắt đầu xoay chuyển suy nghĩ của con người thế gian khi Ngài dạy về đường lối của Nước Đức Chúa Trời. Những điều người ta tưởng mình đã biết đã vỡ vụn ra trong ánh sáng lẽ thật của lời Ngài dạy.

Kẻ đầu trở nên rốt
Kẻ cao trọng trở nên hèn mọn
Kẻ giàu trở nên nghèo
Tìm thấy sự sống trong sự chết
Sức mạnh tìm thấy trong sự yếu đuối

Và rồi chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu không chỉ dạy những đường lối của nước Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng đã đem Nước Đức Chúa Trời đến.

Ngài làm sạch người phung. Chữa lành đầy tớ của thầy đội. Làm dịu cơn bão. Đuổi quỷ. Khiến người què đi được, người mù nhìn thấy và người câm nói được. Ngài khiến kẻ chết sống lại. Bước đi trên mặt nước. Chữa lành mọi người bệnh tật. Ngài thách thức văn hóa tôn giáo của thời đó và các lãnh đạo. Cho 5 ngàn người ăn. Ngài kêu gọi các môn đồ của Ngài, “Hãy theo Ta…”

Ngài công bố thần tánh của Ngài. Công bố uy quyền chỉ có Đức Chúa Trời nắm giữ. Ngài nói, Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sốngGiăng 14:6, Ngài là con đường duy nhất để trở lại với Đức Chúa Trời, điều này đã ý kiến của số đông ngày nay rằng có nhiều con đường để đến thiên đàng. Và Ngài nói với chúng ta, “Ngài đến để chúng ta có sự sống và sự sống dư dật.” Giăng 10:10.

Nhưng chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta có tin Ngài không?

Bạn Nói Chúa Giê-xu Là Ai?

Tôi từng nghe một câu nói rằng, điều quan trọng nhất về một người đó là việc họ nói Chúa Giê-xu là ai và tôi tin điều này là đúng với tất cả con người tôi. Trong khoảng thời gian Ngài chết và sống lại, người ta đã tranh chiến với câu hỏi này. Một số người tuyên bố Chúa Giê-xu chỉ là một người thầy dạy đạo tốt. Nhưng tôi thích điều mà C.S Lewis đã nói về điều đó. Ông nói:

“Tôi đang cố gắng ngăn chặn bất kỳ ai nói điều ngớ ngẩn về Ngài: tôi đã chấp nhận Chúa Giê-xu là một thầy dạy đạo tốt, nhưng tôi không chấp nhận Ngài công bố Ngài là Đức Chúa Trời. Đó là một điều mà chúng ta nên nói. Một con người đơn thuần nói những điều như Chúa Giê-xu đã nói thì không thể là một người thầy có đạo đức tốt. Có thể Ngài là một người mất trí- trên mức độ mà người này nói rằng ông là một quả trứng được bỏ vào nước sôi- hay có thể ông ta là Quỷ Vương của Địa Ngục. Bạn phải có sự lựa chọn. Một là con người này là Con Đức Chúa Trời, hai là một người điên rồ hay điều gì đó tệ hơn. Bạn có thể kêu Ngài câm miệng, bạn có thể phun nước bọt vào Ngài và giết Ngài như giết một con quỷ hay bạn có thể quỳ xuống chân Ngài và gọi Ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời, nhưng đừng đến với Ngài với thái độ không biết và cho rằng Ngài là một thầy giáo bình thường. Ngài không để điều đó mở ra cho chúng ta. Ngài không có ý định… Bây giờ thật rõ ràng cho tôi rằng Ngài không phải là một người mất trí cũng không phải ma quỷ: và dù cảm thấy kỳ lạ hay sợ hãi hay bất cứ cảm xúc nào xuất hiện, tôi phải chấp nhận rằng Ngài đã và chính là Đức Chúa Trời.” (Mere Christianity, 55-56)

Nếu chúng ta cứ tiếp tục xác định Chúa Giê-xu là một thầy dạy đạo đáng trọng thì chúng ta đang làm giảm đi sự dạy dỗ của Ngài, đọc toàn bộ các sách Tân Ước, đến với sự dạy dỗ mà chúng ta có thể tiếp nhận hay khước từ.

Nhưng nếu bạn xác định Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Đấng Mêsia. Là Êm-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Là Đức Chúa Trời hằng sống. Là Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Đấng Chăn Bầy chúng ta. Đấng Cố Vấn. Đấng An Ủi chúng ta. Đấng Chữa Lành chúng ta. Sự Bình An của chúng ta. Hy Vọng duy nhất của chúng ta. Đấng Hằng Sống của chúng ta. Nếu đây là câu trả lời của bạn khi Chúa Giê-xu hỏi, “Con nói Ta là ai?” thì đó là tất cả những gì chúng ta cần biết. Nếu bạn và tôi nói Chúa Giê-xu là Đấng Ngài nói Ngài là thì chúng ta phải từ bỏ chính mình hoàn toàn cho Ngài.

Trở nên hoàn toàn có nghĩa là chúng ta phải đầu phục Chúa Giê-xu, để Ngài kiểm soát mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta chứ không phải chỉ một phần. Có nghĩa là chúng ta phải sống một đời sống ăn năn, quay bỏ khỏi tội lỗi và đến với Chúa Giê-xu mỗi ngày. Có nghĩa là chúng ta chọn tìm kiếm và làm theo ý Ngài hơn là ý chúng ta. Chúng ta tiếp nhận Lời Kinh Thánh như là Lời Đức Chúa Trời không hề hư mất và thuận phúc uy quyền của Lời Chúa. Có nghĩa là chúng ta tiếp nhận Đấng Christ vì Ngài là Đấng Christ chứ không phải là Đấng mà chúng ta muốn Ngài là ai. Có nghĩa là chúng ta thật sự thực hành Lời Chúa và vâng theo những mạng lệnh của Ngài. Và mặc dầu đây là một lời kêu cầu khá xa từ một sự ghi chép thấu đáo về những điều dường như được chép hết trong đó, có nghĩa tôi và bạn đi theo Chúa Giê-xu cùng với những điều kiện của Ngài chứ không phải của chúng ta.

Vì vậy, bạn nói điều gì? Bạn có muốn trọn vẹn trong Ngài với tôi không? Hãy cùng làm điều đó. Hãy cùng nhau nhảy vào và xem Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đi đến đâu.

Dịch: Lily

Nguồn: Ibelive.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like