Home Chuyên Đề LÀM SAO ĐỂ VỪA KÍNH SỢ CHÚA VỪA YÊU MẾN NGÀI?

LÀM SAO ĐỂ VỪA KÍNH SỢ CHÚA VỪA YÊU MẾN NGÀI?

by Thuy shalom
30 đọc

CÂU HỎI: Làm sao tôi có thể vừa kính sợ Chúa vừa yêu mến Ngài cùng một lúc? Hai điều này không phải đối nghịch với nhau sao? Tôi nghĩ chủ yếu mình sẽ kính sợ Chúa và cố gắng làm những điều tôi nghĩ sẽ làm đẹp lòng Chúa, nhưng tôi biết Kinh thánh có mệnh lệnh bảo chúng ta cần phải yêu mến Chúa, và tôi thấy thật khó khăn để làm điều đó.

TRẢ LỜI: Đúng thế, điều răn của Kinh thánh là kính sợ Chúa và tuy nhiên. cũng phải yêu mến Chúa nữa, dù điều đó nghe có vẻ mâu thuẫn với nhau – nhưng một khi bạn thực sự hiểu Kinh thánh có ý nói gì, thì mọi mâu thuẫn sẽ biến mất.

Hãy để tôi giải thích. Điều đó là đúng khi Kinh thánh luôn lặp đi lặp lai là phải kính sợ Đức Chúa Trời: “Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài.” (Thi Thiên 33:8). Nhưng định nghĩa sự “kính sợ” là như thế nào? Chúng ta thường sợ một số điều (như sợ chó dữ hay là những cơn bão lớn) vì nghĩ chúng sẽ làm hại đến chúng ta. Nói cách khác, chúng ta sợ những điều không liên hệ gì đến mình, và là nguồn gốc của các mối nguy hiểm rình rập.

Nhưng đó không phải là điều Chúa muốn! Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta, và Ngài cũng yêu chúng ta nữa – và minh chứng cho điều đó chính là Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài xuống thế gian này để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Nếu Ngài ghét chúng ta, thì Ngài có làm điều này không? Tất nhiên là không. Kinh Thánh chép: “Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời , nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con một Ngài đến thế gian, đặn chúng ta nhờ Con được sống.” (I Giăng 4:10). Hãy dừng lại ngay bây giờ và cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và đã ban Con một của Ngài chết thay cho con.

Kính sợ Đức Chúa Trời là không tránh né xa rời Chúa trong nỗi khiếp sợ. Kính sợ Chúa là phải có tấm lòng tôn kính Chúa thực sự, và phải đứng trong sự kính sợ sự thiêng liêng, sự oai nghi, quyền năng và tình yêu của Ngài. Chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể yêu mến Chúa, phục vụ Chúa và tôn vinh Chúa hết lòng.

Người dịch:Bettina Nguyen

Nguồn: Billy Graham

Bình Luận:

You may also like