Home Văn Phẩm GIEO VÀ GẶT

GIEO VÀ GẶT

by Thuy shalom
30 đọc

Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo, .. sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. (2 Côrinhtô 9:10)

Trồng bông hy vọng có hoa,
Trồng lúa hy vọng cho ta thóc vàng.
Trồng bắp, trồng đậu, khoai lang,
Đến thời hái gặt mùa màng thỏa vui.

Bạn, tôi cùng sống trên đời,
Gieo gì, gặt nấy luật trời còn nguyên.
Không ai hái trái sầu riêng,
Trên cành cam, quít, chanh yên bao giờ.

Gieo trong ao ước giấc mơ,
Gieo trong khải tượng thiên cơ nhiệm mầu.
Mưa trời, cuốc bẩm, cày sâu
Gặt hái hoa trái muôn màu ngọt ngon.

Dù cho hạn hán héo hon,
Dù cho mưa bão sóng cồn phủ vây.
Khải tượng bạn vẫn còn đây,
Quyết lòng trung tín không lay chuyển dời.

Chúa hứa Ngài sẽ trả lời,
Ngài cùng đi với cuộc đời tín nhân.
Thêm ơn, thêm sức bội phần,
Để đạt khải tượng đường trần thỏa vui.

Trồng cây, ăn trái ngọt bùi,
Phần thưởng kết quả cho người chăm nom.
Quyền năng bày tỏ việc làm,
Yêu thương, phục vụ, sớm hôm nguyện cầu.

Ngày Chúa trở lại không lâu,
Với bao biến cố hoàn cầu đổi thay.
Ứng nghiệm lời Chúa lâu nay,
Ta nên cảnh tỉnh chờ ngày tái lâm.

Ta nên cân nhắc việc làm,
Đừng nên ích kỷ tham lam hợm mình.
Hãy cậy ơn Chúa Thánh Linh,
Đi trong ân tứ, thiên trình thỏa vui.

Mùa gặt đã sắp đến nơi,
Chúa đem phần thưởng muôn đời hiển vinh,
Cho người đi trọn linh trình,
Trần gian gắn ngủi thiên đình dài lâu.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like