Home Tin Lành TẠI SAO TÔI LUÔN THẤY SỰ TRỐNG VẮNG TRONG LÒNG?

TẠI SAO TÔI LUÔN THẤY SỰ TRỐNG VẮNG TRONG LÒNG?

by Ban Biên Tập
30 đọc

CÂU HỎI: Tôi biết tôi nên hạnh phúc, nhưng tận sâu thẳm trong lòng tôi thì không phải vậy. Tôi có công việc tốt, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy như thể có thứ gì đó thiếu trong đời sống của tôi, và tôi không biết đó là gì. Liệu đó có phải là Chúa không, như người bạn của tôi nói vậy?

TRẢ LỜI: Vâng, không phải là có thể đâu mà là chắc chắn rằng đó là Chúa đấy. Và tôi cũng chắc chắn Ngài đặt những cảm giác trống vắng trong bạn để bạn quay lại với Ngài, tìm Ngài và mời Ngài vào cuộc đời bạn. Chúa Jesus nói: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp” (Ma-thi-ơ 7:7)

Bạn thấy đấy, Chúa tạo ra chúng ta để chúng ta làm bạn với Ngài và có một mối quan hệ cá nhân mật thiết với Ngài . Hãy nghĩ xem: Ngài muốn chúng ta làm bạn của Ngài! Nhưng chúng ta lại bị xa cách với Ngài  bởi vì tội lỗi của chúng ta – để rồi giờ đây trong lòng chúng ta luôn có một khoảng trống mà chỉ duy Chúa mới có thể lấp đầy. Chúng ta cố gắng lấp đầy nó bằng mọi cách, nhưng dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, thì khoảng trống đó vẫn như vậy – và nó sẽ luôn ở đó cho đến khi chúng ta quay lại với Chúa và dâng cuộc đời mình lên cho Ngài.

Và đó chính xác là những gì tôi cầu nguyện cho bạn và những việc bạn sẽ làm. Đức Chúa Trời yêu bạn. Chúa Jesus Christ đã rời ngôi báu cao sang để xuống thế gian và chết thay cho tội lỗi của bạn và tôi. Ngài không hề có tội – nhưng trên thập tự giá, Ngài đã gánh hết tất cả tội lỗi của chúng ta để rồi Ngài chịu mọi xét đoán và hình phạt mà bạn và tôi đáng phải chịu. Chúa yêu bạn rất nhiều!

Bằng những lời cầu nguyện bởi đức tin đơn giản, bạn hãy mời Chúa bước vào cuộc đời bạn ngay ngày hôm nay. Ngài đến sống trong bạn bởi Đức Thánh Linh, và Ngài sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tấm lòng bạn.

Chúa có thể lấp đầy mọi khoảng trống trong cuộc đời bạn. Hãy cầu nguyện với Chúa ngay giờ này.

Người dịch: Bettina Nguyễn

Nguồn: Billy Graham

Bình Luận:

You may also like