Home Dưỡng Linh Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời

Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Tựa đề và mục đích của sách Giăng là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời” và “sự đáp ứng bằng đức tin nơi Đức Chúa Jêsus” (20:31). Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời (tuần 1), người chăn chiên chân thật (tuần 2), sự sống lại và sự sống (tuần 3), và hạt lúa mì có kết quả (tuần 4). Đức tin ngay thẳng được xây dựng trên sự hiểu biết ngay thẳng về đối tượng của đức tin.

1. Đức Chúa Jêsus bày tỏ lý do người Do Thái không tin Ngài (c.42-47).

Nếu sự sáng bị ghét, thì có bóng tối, và nếu chân lý bị chối bỏ, thì có sự giả dối. Chỉ có hai con đường trong đức tin. Không có những người chưa tin lại vâng theo Đức Chúa Jêsus, và không có người tin mà lại không vâng theo Đức Chúa Jêsus. Những trái nào làm chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời? Và khi vâng theo Đức Chúa Jêsus, những trở ngại bên trong và bên ngoài chúng ta mà chúng ta phải đối diện là điều gì?

Ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại. Vì thế, thật khó sống bằng chân lý trong thế giới này, nơi đầy dẫy  bóng tối. Hãy chia sẻ liệu có hay đã từng có bất kỳ sự khó khăn nào khi sống bằng chân lý và chúng ta đã vượt qua những khó khăn này như thế nào.

2. Đức Chúa Jêsus dạy con đường sự sống đời đời, cho dù bị người Do Thái vu khống và chế giễu (c.48-51).

Đức Chúa Jêsus sống chỉ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là lý do Ngài đã đến thế giới này và mục đích việc giảng dạy và chức vụ của Ngài. Động lực trước tiên của chúng ta trong sự cầu nguyện, phục vụ và quyết định lựa chọn, là gì?

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con sống mà không tìm kiếm sự vinh quang của chính chúng con hoặc của thế giới này, nhưng chỉ tìm kiếm sự vinh hiển của Ngài.

Bình Luận:

You may also like