Home Tôi Viết Tiền Của Bạn Sẽ Thuộc Về Ai?

Tiền Của Bạn Sẽ Thuộc Về Ai?

by Hồ Galilê
30 đọc

                   

Tiền bạc của bạn sẽ thuộc về ai? Khi ra đời bạn mang bao nhiêu? Không có gì thử nghiệm tình yêu của chúng ta đối với Chúa hay đối với kẻ khác một cách thực tiễn là thái độ của chúng ta trong sự dâng hiến hầu việc Ngài.

 

-Thế gian hỏi chúng ta anh có bao nhiêu tiền?

-Đấng Christ hỏi sử dụng nó như thế nào?

-Thế gian nghĩ nhiều hơn về cách làm ra tiền?

-Chúa hỏi chúng ta ban cho như thế nào?

-Thế gian nghĩ đến số tiền?

-Đấng Christ nghĩ đến động cơ thúc đẩy chúng ta ban cho.

-Người ta hỏi chúng ta cho bao nhiêu?

-Kinh Thánh hỏi chúng ta giữ lại bao nhiêu?

 

Anania và Saphira đã giử lại số tiền đáng phải dâng, nên bị Chúa quở phải chết tại chỗ (Công vụ các sứ đồ 5:1-11)
Haward nhà tỉ phú Mỹ có tài sản lên đến 3 tỉ mỹ kim, nhưng khi vào bệnh viện Houston cấp cứu và chết ở đó. Theo báo chí tường thuật, ông chỉ có một tấm khăn choàng trên thân thể mà thôi.
Bạn thân mến!
Đối với người chưa tin Chúa,  tiền bạc là phương tiện để thỏa mãn, nhưng đối với Cơ đốc nhân, nó là phương tiện để an ủi, để sống trong ngày. Đối với người trước, nó là cơ hội để mua sắm tiện nghi, nhưng đối với người sau, nó là cơ hội cứu giúp. Người tin theo Chúa  phải biết tiền bạc là của Chúa, chúng ta là quản gia cho nhà Chúa. Nguyện chúng ta dùng tiền bạc là phương tiện, là cơ hội hầu việc Chúa, nên dâng hiến để phục sự Ngài, mở mang bờ cõi nước Chúa trên đất.

Hồ Galilê – 2016

 

Bình Luận:

You may also like