Home Tin VắnChỗ Ở - Giáo Dục Thông Báo – Học Bổng Toàn Phần khóa học “Way to Success” 2017

Thông Báo – Học Bổng Toàn Phần khóa học “Way to Success” 2017

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ban Quản Lý Dự Án Way To Success chính thức thông báo tuyển học viên WTS khóa 6 (niên khóa 2017).
Khóa học được tài trợ toàn bộ. Hạn chót nộp hồ sơ : 04.01.2017.

* Mô tả:
“Dự án phát triển lãnh đạo Cơ Đốc tiềm năng nơi làm việc” (tên tiếng Anh: Way To Success Project) là một dự án giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận do các doanh nhân & trí thức Cơ Đốc tâm huyết cùng phối hợp sáng lập, triển khai thực hiện, nhằm góp phần phát hiện và phát triển những lãnh đạo Cơ Đốc tiềm năng trong tương lai, đem lại sự vinh hiển cho Chúa tại nơi làm việc.

* Xem thông tin và download mẫu đơn 4 vòng tại đây:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7TTGVklboOES21YZ2xjVTRBX2M

* Thời hạn nộp đơn: 24h ngày 04/01/2017, qua email wts.cdn365@gmail.com.
Lưu ý: Nộp đơn của 4 vòng cùng lúc qua email. KHÔNG liên hệ trực tiếp hoặc liên hệ qua điện thoại cho đến khi được mời phỏng vấn. Ứng viên dự phỏng vấn vòng cuối sẽ được yêu cầu gửi 02 thư giới thiệu trước buổi phỏng vấn.

* Điều kiện dự tuyển:
1. Là Cơ Đốc Nhân ít nhất 01 năm.
2. Đang là sinh viên đại học, cao đẳng năm cuối hoặc đã tốt nghiệp từ 1 – 5 năm (đang đi làm).
3. Có ít nhất hai (2) lãnh đạo Cơ Đốc uy tín đề cử bằng thư viết tay (hoặc bản in có chữ ký của người đề cử) gởi đến địa chỉ ban quản lý dự án WTS (sẽ được thông báo khi ứng viên được mời phỏng vấn vòng cuối).
4. Nhận lãnh sự kêu gọi trở nên “muối và ánh sáng” trong nơi làm việc.
5. Cam kết tham dự học một cách trung tín vào chiều thứ bảy hằng tuần trong vòng 5 – 7 tháng liên tục (dự kiến khai giảng vào tháng 02/2017).

THÔNG TIN CHUNG VỀ WTS:
1. Học viên sẽ nhận học bổng toàn phần khi được chọn vào học WTS, sau khi đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng với hội đồng tuyển sinh dự án WTS.
2. Học viên sẽ ký cam kết về việc tôn trọng bản quyền tài liệu học.
3. Không bắt buộc cam kết phải cống hiến hay làm việc cho bất cứ tổ chức/mục vụ/công ty nào sau khi tốt nghiệp (chúng tôi chỉ quan tâm đào tạo học viên để trở nên xuất sắc trong nơi làm việc).

Xin chia sẻ link đến những người mà bạn thấy tiềm năng trở thành ứng viên cho chương trình.
Vì số học bổng có giới hạn nên ban tuyển sinh sẽ xét ưu tiên cho những học viên ghi danh sớm nhất bên cạnh các điều kiện căn bản cần thiết để được nhận.

Thanks & blessings,
TM. BQLDA WTS.

Bình Luận:

You may also like