Home Tôi Viết Chia Cắt Hay Hiệp Một

Chia Cắt Hay Hiệp Một

by Debbie Thủy
30 đọc

 

Họ tranh cãi với nhau, chẳng ai chịu ai.

Nhóm thì nói:

-Chúng tôi thuộc về Phao Lô, Phao Lô không ồn ào như các ông. Phao Lô giảng đều đều nhưng ông giảng chắc về giáo lý. Đó mới là chuẩn mực. Chúng tôi thuộc về Phao Lô.

Nhóm khác lại la lên:

-Chúng tôi chẳng biết Phao- Lô là ai cả. Chính A-pô-lô là người đã cải đạo cho chúng tôi. A-pô-lô là nhà hùng biện tài năng. Bài giảng của ông rất khôn khéo và đầy sức thuyết phục. Chúng tôi thích tri thức và sự khôn ngoan, con cái Chúa là phải thông thái và hiểu biết, chúng tôi thuộc về A-pô-lô.

Một nhóm khác cũng không kém phần gay gắt:

-Chúng tôi thuộc về Phi-e-rơ, chúng tôi không thể chấp nhận được những buổi nhóm nguội lạnh ru ngủ… chúng tôi mang tinh thần của ngày lễ Ngũ tuần, đã thờ phượng là phải bùng cháy thế mới gọi là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng tôi thuộc về Phi-e-rơ.

Họ tranh luận, cãi vã, không ai chịu ai. Mỗi nhóm đều cố gắng dùng lý lẽ để khẳng định đường lối của nhóm mình là đúng nhất, chuẩn mực nhất.

Rồi, họ phân rẽ, chia bè phái.

Phao Lô biết tin, ông đau lòng gửi thư cho họ. Trong thư ông ngạc nhiên thốt lên:

– Chúa Giê Xu đã bị chia cắt rồi sao?

Ai đã cắt nhỏ Chúa Giê Xu ra rồi chia cho mỗi nhóm một phần vậy?

Những vật liệu mà anh em đang xây dựng công trình của mình trong những ngày trên đất này là gì?

Là giảng Tin Lành về quyền phép của Thập tự giá hay chỉ để khoe khoang về kiến thức cùng tài hùng biện khôn khéo của mình.

Là cùng gây dựng giúp đỡ nhau trong tình yêu thương hay chỉ là ganh tỵ, tranh chấp, ủng hộ người này chống lại người kia.

Mỗi người đều có một công trình riêng của mình, và mỗi người đều có quyền tự do để lựa chọn vật liệu mình xây lên công trình đó. Những thứ vật liệu của sự ghen ghét, phân rẽ sẽ giống như cỏ khô, rơm rạ, khi ngày phán xét đến, công trình của người đấy sẽ bị thiêu hủy còn phần người đó được cứu nhưng dường như qua lửa.

Còn những công trình đặt nền trên Chúa Giê Xu chứ không trên giáo hội hay tổ chức, những vật liệu xây lên là những việc lành, là sự nhân từ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau thì những vật liệu đó sẽ như vàng, công trình đó sẽ còn lại đời đời và phần thưởng của người đó sẽ lớn lắm.

Vậy hỡi anh em, đừng cư xử như người xác thịt, nhưng hãy trưởng thành như người có Thánh Linh ở trong mình.

Đừng chia cắt Chúa Giê Xu ra nữa nhưng hãy làm mọi điều trong tình yêu thương. Hãy dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, HÃY HIỆP MỘT bởi điều đó thiên hạ sẽ nhận biết anh em là môn đồ Chúa.

Nguyện sự vui mừng của Chúa luôn tuôn tràn trong lòng những ai khiêm hòa và mềm mại. Amen!

 

Debbie Thuy's photo.
Debbie Thuy's photo.
Bình Luận:

You may also like