Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Đa-Vít Nghe Tin Về Gô-Li-Át

Ngày 28 – Đa-Vít Nghe Tin Về Gô-Li-Át

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Đa-vít mang đồ ăn cho các anh trai mình ở trại, chàng nghe tin Gô-li-át sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời. Chàng cũng nghe tin rằng Sau-lơ đã hứa thưởng cho người nào giết được Gô-li-át.

1 Sa-mu-ên 17:12-27

12 Đa-vít là con của một người Ê-phơ-rát, quê ở Bết-lê-hem thuộc Giu-đa, tên là Gie-sê. Gie-sê có tám con trai. Vào thời vua Sau-lơ thì ông đã cao tuổi rồi. 13 Ba con trai lớn của Gie-sê đã theo Sau-lơ ra chiến trường. Tên ba con trai ấy là: Ê-li-áp, con cả; A-bi-na-đáp, con thứ nhì; và Sa-ma, con thứ ba. 14 Đa-vít là con út. Ba người anh lớn đã theo Sau-lơ, 15 còn Đa-vít vừa hầu vua Sau-lơ, vừa trở về Bết-lê-hem để chăn chiên cho cha mình.

16 Mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều, người Phi-li-tin đều ra thách thức như vậy suốt bốn mươi ngày. 17 Một hôm, Gie-sê nói với Đa-vít, con mình: “Con hãy lấy mười ký hột rang và mười ổ bánh nầy, mau đem đến trại quân đưa cho các anh con. 18 Con cũng hãy đem mười miếng phó mát nầy cho viên chỉ huy trưởng nghìn quân của các anh con, và xem các anh có khỏe không; còn con phải đem về cho cha một bằng chứng cho thấy chúng được bình an. 19 Các anh con ở với Sau-lơ và tất cả người Y-sơ-ra-ên tại thung lũng Ê-la để chiến đấu với người Phi-li-tin.”

20 Sáng hôm sau, Đa-vít dậy sớm, giao chiên cho một người khác chăn, rồi khăn gói lên đường như Gie-sê đã dặn. Khi Đa-vít đã đến trại quân, thì quân lính đang kéo ra dàn trận và reo hò khiêu chiến. 21 Quân Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin dàn trận, hai bên đối mặt nhau. 22 Đa-vít để hành lý lại, giao cho người trông coi, rồi chạy ra trận tuyến hỏi thăm các anh mình mạnh khỏe không. 23 Chàng đang nói chuyện với các anh thì tay vô địch Gô-li-át, tức là người Phi-li-tin ở Gát, từ hàng ngũ Phi-li-tin xông tới, và Đa-vít nghe hắn nói những lời thách thức như trước. 24 Mọi người Y-sơ-ra-ên thấy hắn đều chạy trốn và rất sợ hãi. 25 Một người Y-sơ-ra-ên nói: “Anh em có thấy tên đó xông tới không? Hắn đến để sỉ nhục Y-sơ-ra-ên đó! Nếu trong Y-sơ-ra-ên, ai giết được hắn thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái cho, và miễn sưu thuế cho nhà cha người ấy.” 26 Đa-vít hỏi những người đứng gần mình: “Người ta sẽ thưởng gì cho người giết được tên Phi-li-tin nầy, và cất bỏ sự sỉ nhục khỏi Y-sơ-ra-ên? Vì tên Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu cắt bì nầy là ai, mà lại dám thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống?” 27 Người ta lặp lại những lời trên và nói với Đa-vít: “Ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như thế.”

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít được chọn và được xức dầu làm vua, nhưng chàng vẫn là con út trong nhà, chỉ là một cậu bé chăn chiên và không thể đi đánh trận được. Nhưng Đa-vít đã đi ra trận tuyến để mang đồ ăn cho các anh mình, theo yêu cầu của cha chàng và đó là lúc chàng nghe tin Gô-li-át đang nhạo báng dân Y-sơ-ra-ên. Không giống như đạo quân Y-sơ-ra-ên, những người đang sợ hãi, Đa-vít rất tức giận khi Gô-li-át sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời. Sau đó chàng hỏi những người xung quanh, phần thưởng sẽ dành cho người giết được Gô-li-át là gì. Trong khi dân Y-sơ-ra-ên chỉ nhìn thấy trước sự thất bại, Đa-vít lại ước mơ về phần thưởng chiến thắng mà Đức Chúa Trời hằng sống sẽ ban cho (c.12-27).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-23 Đa-vít đã đi ra chiến tuyến vì một việc vặt, nhưng cuối cùng chàng đã trở thành phần chính của lịch sử Y-sơ-ra-ên. Chàng đi ra trận tuyến chân thành như chàng đã chăn bầy chiên của cha mình. Nếu không có sự tập luyện chân thành ở hậu trường, thì không thể có được tiết mục cảm động trên sân khấu và tương tự, nếu không có việc dường như vô nghĩa của đời sống hằng ngày, không thể có được lịch sử đầy ý nghĩa.

C.24-25 Dân Y-sơ-ra-ên nghe tin về sự đe dọa của Gô-li-át và sợ hãi. Vì thế Sau-lơ đã cố nâng đỡ tinh thần của đạo quân bằng lời hứa về một phần thưởng. Tuy nhiên, điều mà Y-sơ-ra-ên cần là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Điều này là vì đức tin là thứ khí giới duy nhất có thể đắc thắng được nỗi kinh hoàng về Gô-li-át.

Tham khảo

17:18 nghìn quân của các anh con. Thuật ngữ Hê-bơ-rơ ’elep thường có nghĩa là “hàng nghìn”, nhưng trong bối cảnh hiện tại thì có lẽ nó liên quan tới một đơn vị quân đội có số lượng không xác định.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con không bị đời này đe dọa, nhưng ước mơ chiến thắng ở nơi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 7 -9

Bình Luận:

You may also like