Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Gô-Li-Át Sỉ Nhục Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 27 – Gô-Li-Át Sỉ Nhục Y-Sơ-Ra-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dù Gô-li-át, gã khổng lồ người Phi-li-tin nhục mạ đội quân Y-sơ-ra-ên, nhưng Sau-lơ và dân Y-sơ-ra-ên không có phản ứng gì cả, vì họ sợ hãi.

1 Sa-mu-ên 17:1-11

1 Người Phi-li-tin tập trung quân đội để gây chiến. Chúng tập trung tại Sô-cô, thuộc đất Giu-đa, và đóng trại tại Ê-phê Đa-mim, giữa Sô-cô và A-xê-ca. 2 Sau-lơ và người Y-sơ-ra-ên cũng tập trung, đóng trại tại thung lũng Ê-la, dàn trận chống lại người Phi-li-tin.

3 Người Phi-li-tin đứng trên núi bên nầy, còn Y-sơ-ra-ên đứng trên núi bên kia, cách nhau một thung lũng. 4 Bấy giờ, có một tay vô địch từ trại quân Phi-li-tin đi ra, tên là Gô-li-át, quê ở Gát, cao gần ba mét, 5 đầu đội mũ đồng, mặc áo giáp đồng vảy cá nặng năm mươi bảy ki-lô-gam. 6 Chân hắn có giáp che bằng đồng, vai đeo một cây lao bằng đồng. 7 Cán giáo của hắn như cây trục cửi của thợ dệt, và mũi giáo nặng khoảng bảy ki-lô-gam. Đi trước hắn là người mang khiên. 8 Hắn ra đứng hướng về phía hàng ngũ Y-sơ-ra-ên và thét lớn: “Sao chúng bay phải ra dàn trận? Chẳng phải tao là người Phi-li-tin, còn chúng bay là đầy tớ của Sau-lơ sao? Hãy chọn một người trong chúng bay xuống đây đấu với tao. 9 Nếu nó có thể đánh thắng và giết được tao, thì chúng tao sẽ làm đầy tớ chúng bay; nhưng nếu tao thắng hơn và giết nó, thì chúng bay sẽ làm đầy tớ và phục vụ chúng tao.” 10 Tên Phi-li-tin nầy còn nói: “Phải, hôm nay tao thách quân Y-sơ-ra-ên: Hãy chọn một người ra để đấu với tao.” 11 Sau-lơ và toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe những lời của người Phi-li-tin, thì kinh hoàng và rất sợ hãi.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Phi-li-tin, kẻ đã phải chịu thất bại nặng nề vì ân điển của Đức Chúa Trời và đức tin của Giô-na-than (chương 14), lại một lần nữa tấn công Y-sơ-ra-ên. Trong khi dân Y-sơ-ra-ên và dân Phi-li-tin đóng trại ở hai phía của một thung lũng, thì Gô-li-át, người khổng lồ Phi-li-tin đã đưa ra lời thách đấu. Nhưng chẳng một ai từ phía quân đội của Y-sơ-ra-ên dám đấu với hắn. Ngay cả Sau-lơ, vị vua được chỉ định theo sự đòi hỏi của dân Y-sơ-ra-ên, cũng không bước lên. Dân Y-sơ-ra-ên phải nhận biết rằng chẳng có một ai, ngoại trừ Đức Chúa Trời, có thể bảo vệ được đời sống và danh dự của họ (c.1-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Dân Phi-li-tin là mối phiền toái liên miên đối với dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Đức Chúa Trời đã giữ những người giống như dân Phi-li-tin ở xung quanh để quở trách Y-sơ-ra-ên vì sự kiêu ngạo và thiếu đức tin của họ và để bày tỏ quyền năng của Ngài. “Dân Phi-li-tin” mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta và cho cộng động của chúng ta là gì? Thay vì cầu xin Đức Chúa Trời để loại bỏ chúng, chúng ta hãy cầu nguyện rằng đức tin của chúng ta được mạnh mẽ qua họ.

C.4-7, 11 Người duy nhất có thể đối diện với Gô-li-át là Sau-lơ, là người “cao hơn mọi người từ vai trở lên” (10:23). Nhưng không có Thần của Đức Chúa Trời ở cùng, nên Sau-lơ là kẻ hèn nhát và không rời khỏi trại mình. Nếu chúng ta cậy vào một người lãnh đạo “của con người” hơn là nương cậy Đức Chúa Trời, và theo đuổi diện mạo và khả năng như là điều kiện, thì chúng ta không thể đánh bại được những Gô-li-át của đời này được trang bị bằng những khí giới có lưỡi sắc bén của chúng.

Tham khảo

17:1-2 Thung lũng Ê-la chạy về hướng tây từ Bết-lê-hem, từ miền đồi Giu-đa đến Gát và Éc-rôn (xem c.52 và bản đồ). Nó ở ngay phía nam và song song với thung lũng Sô-rếc. Việc kiểm soát thung lũng này sẽ đưa dân Phi-li-tin vào miền đồi Giu-đa (Tiếp tục phần Tham khảo 2).

Sô-cô cách khoảng 22 km về phía tây Bết-lê-hem về phía lãnh thổ dân Phi-li-tin. A-xê-ca, cách khoảng 3,3-4,8 km về phía tây bắc của Sô-cô, kiểm soát trục đường chính ngang qua thung lũng Ê-la.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không bực tức khi chúng con thấy dân Phi-li-tin ở xung quanh chúng con và xin hãy giúp chúng con đặt đức tin nơi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 4-6

Bình Luận:

You may also like