Home Tôi Viết Việt Nam Ơi, Đừng Cứng Lòng Nữa

Việt Nam Ơi, Đừng Cứng Lòng Nữa

by Debbie Thủy
30 đọc

Mặc dù vua Pha-ra-ôn đã được tận mắt chứng kiến quyền năng phép lạ của Chúa nhưng ông vẫn cứng lòng không chịu làm theo tiếng Chúa, không cho dân Ngài được tự do đi thờ phượng Ngài.

Không chỉ vậy ông còn bách hại họ, gia tăng sự khổ dịch trên họ. Chúa kiên nhẫn sai Môi Se và A-rôn đến với ông lần nữa, Ngài cảnh báo ông :

– Hãy để cho dân Ta đi thờ phượng Ta, nếu ngươi không nghe theo, Ta sẽ biến nước sông thành máu, cá dưới sông sẽ chết.

Pha-ra-ôn chẳng chút bận tâm dù nước sông đã biến thành máu, cá dưới sông đã chết, dòng sông đã trở nên hôi thối còn dân chúng thì kinh tởm khi uống phải nước sông đấy.

Sau ít ngày Chúa lại đến với vua Pha-ra-ôn lần nữa:

-Hãy để dân Ta được thờ phượng Ta, nếu ngươi từ chối Ta sẽ khiến ếch nhái đầy tràn bờ cõi ngươi. Trong cung điện, phòng ngủ, bò cả lên mình ngươi và dân ngươi.

Pha-ra-ôn vẫn mặc kệ dầu cho thiệt hại bởi tai vạ ếch nhái không hề nhỏ. Ông vẫn không chịu nghe tiếng Ngài.

Ít ngày sau, Chúa lại kiên nhẫn đến với ông lần nữa, rồi lại lần nữa, lần nữa. Mỗi lần Ngài đều cảnh báo ông rằng nếu ông không để cho dân sự Chúa được tự do thờ phượng Chúa thì đất nước của ông sẽ còn tiếp tục khốn khổ. Bụi sẽ biến thành muỗi, ruồi nhặng nhung nhúc khắp đất, tàn phá mọi vật. Bệnh dịch tràn lan trên mọi gia súc, trên ngựa, lừa, lạc đà, bò, chiên… Súc vật của dân ông sẽ chết hết nhưng duy chỉ súc vật của dân sự Chúa là còn sống. Nhưng ông vẫn cứng lòng, vẫn không chịu ăn năn tội, vẫn phản nghịch chống lại Chúa.

Chúa quá kiên nhẫn với ông, Ngài không tiêu diệt ông, lại tiếp tục cho ông thêm cơ hội sống để thấy quyền năng Chúa. Ngài lại đến với ông, lại hỏi ông câu hỏi quen thuộc :

-Hãy cho dân Ta được tự do thờ phượng Ta

Lòng người cầm quyền vẫn chai cứng, kiêu ngạo, vẫn không chịu nghe. Chúa đau đớn khi nhìn thấy họ khốn khổ bởi mụn nhọn lở loét chảy mủ khắp người và súc vật của họ.

Ngay sau đó, một trận mưa đá lớn chưa từng có đã trút xuống. Những ai nghe lời Chúa cảnh báo đem súc vật vào nhà thì được sống, còn kẻ nào khinh lờn lời Chúa còn ở ngoài đồng thì đều bị chết chung với gia súc mình. Nhưng chỉ duy dân sự của Chúa được bảo vệ khỏi mọi tai vạ.

Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng, Chúa sai châu chấu đến cắn phá tất cả những gì còn sót lại sau trận mưa đá. Bóng tối dầy đặc khắp đất nước trong ba ngày, sự đói nghèo, chết chóc, sợ hãi bao trùm. Tiếng kêu la, gào thét của dân chúng khắp nơi vậy mà Pha-ra-ôn vẫn không chịu ăn năn dù sau chín cơ hội Chúa gia tăng các phép lạ để ông nhận biết Ngài. Sự chai lỳ cứng cỏi của ông đã khiến ông phải gánh hậu quả thảm khốc, mất đi con trưởng nam của ông, cùng tất cả các con trưởng nam của mọi nhà trong xứ.

Ngày đó người ta đã kêu khóc inh ỏi như chưa từng bao giờ thảm thiết đến vậy .

Cuối cùng dân Chúa vẫn được đi nhưng Ai Cập, quốc gia hùng mạnh đã trở nên điêu tàn, khánh kiệt, khốn cùng bởi cớ sự cứng lòng không nghe theo tiếng Chúa.

Hỡi VIỆT NAM ơi! đừng cứng lòng nữa. Chúng ta không cần phải đợi mất hết biển, hết rừng, hết nước, hết tôm cá, hết các loài vật… mới nhận biết rằng chúng không thể sống nếu thiếu những tạo vật do chính Chúa Trời ban tặng .

Hãy ăn năn, hãy trở về với Chúa, Đấng đã kiên nhẫn với chúng ta suốt 4000 năm qua. Ngài cho chúng ta quá nhiều, những rừng vàng, biển bạc. Chúng ta hưởng tất cả mà chẳng biết ơn Ngài, trái lại còn phá hủy món quà của Chúa, phá hủy môi trường. Chưa hết chúng ta còn lấy các tạo vật của Ngài để dâng cho thần khác, vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta ăn năn trở về với Ngài bởi Chúa không muốn một người Việt nào bị chết mất nhưng muốn tất cả người Việt đều được cứu và được sống phước hạnh trong Ngài.

Vậy HÃY QUAY VỀ với Chúa để được phục hồi VIỆT NAM ơi!.

Debbie Thủy

Debbie Thuy's photo.
Debbie Thuy's photo.
Bình Luận:

You may also like