Home Tôi Viết Con Yêu Ba Mẹ

Con Yêu Ba Mẹ

by Chí Công
30 đọc

Chúa ôi! Con không biết là gia đình con làm con tổn thương hay chính sự hiện diện của con làm cho ba mẹ bị tổn thương. Con đã sống và chiến đấu với suy nghĩ rằng lẽ ra không nên có con. Nhưng bây giờ con cảm ơn Chúa vì con được sinh ra và sống trong gia đình không hạnh phúc, để con được trải nghiệm, được thấu hiểu sự tổn thương  của những người bạn đang sống trong hoàn cảnh giống như con. Xin Chúa dạy chúng con biết tha thứ và hiểu cho ba mẹ mình. Xin Chúa thay đổi con và dùng con sống chứng nhân cho ba mẹ con.

Chúa ôi! Con tin rằng không phải chỉ có con mới có những sự tổn thương nhưng ba mẹ cũng có những vết thương của riêng mình. Con muốn được làm gì đó cho ba mẹ con. Vì thế con xin Chúa chữ lành con, làm con trở nên mạnh mẽ để nhìn biết Chúa càng hơn.

Vì Ngài yêu con và Ngài yêu cả ba mẹ con nữa. Xin dạy cho con cũng đến với ba mẹ mình bằng tình yêu thương của Ngài. Chúa ôi! Cảm tạ Ngài đã yêu con và chuộc con. Xin Chúa cho con sống yêu thương ba mẹ bằng cách tỏ bày Chúa qua đời sống của con. Amen!

https://www.youtube.com/watch?v=T8_9ksQ1SE0

Lê Chí Công

Bình Luận:

You may also like