Home Tôi Viết Ai Là Người Thuộc Về Đức Chúa Trời?

Ai Là Người Thuộc Về Đức Chúa Trời?

by Debbie Thủy
30 đọc

Họ nói họ là những người phục vụ Chúa nhưng thực chất họ không hề biết Chúa.

Bởi nếu họ biết Chúa, yêu Chúa thì họ đã yêu các điều răn của Ngài. Nhưng họ không thích nghe lời Chúa và không hiểu điều Chúa dạy.

Lời Chúa không có chỗ trong họ.

Không có chân lý ở trong mình nên họ phạm tội và là nô lệ cho tội lỗi. Họ xét đoán theo xác thịt, làm theo dục vọng của cha mình là ma quỷ, kẻ nói dối và giết người, chính vì thế họ không thể thuộc về Đức Chúa Trời.

Nhưng người thuộc về Đức Chúa Trời là người nghe lời Chúa và làm theo.

Người đó sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng sự sống ở trong mình. Người đó biết họ từ đâu đến và sẽ đi đâu. Họ biết chân lý và chân lý giải phóng họ khỏi tội lỗi. Họ được trong sạch nhờ lời Chúa dạy bảo.

Mọi việc họ làm được kết quả và thành công bởi họ luôn vâng giữ các điều răn của Chúa. Họ sẽ không xét đoán theo xác thịt nhưng luôn yêu thương anh em mình bởi họ ở trong tình yêu của Chúa.

Họ không nhận vinh quang của nhau hay tự tôn vinh quang mình nhưng họ tìm cầu vinh quang đến từ Chúa.

Họ nói lẽ thật mà họ nghe được từ Chúa và làm điều họ thấy nơi Chúa. Họ luôn ở cùng Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Họ sẽ chẳng thấy sự chết nhưng được sự sống đời đời.

Còn những kẻ miệng luôn nói lạy Chúa, lạy Chúa nhưng không yêu mến điều răn Chúa, không nhờ nước và Thánh Linh Chúa để sống một đời sống mới trong Chúa thì sẽ chẳng được vào Thiên đàng đâu nhưng chúng sẽ chết trong tội lỗi mình.

Thưa Chúa! Con cảm ơn Chúa đã chọn con, xin mỗi ngày hãy giữ con ở trong Ngài và lời Ngài ở trong con, giúp con vâng giữ điều răn Ngài, cho con nghe được lòng nhân từ Chúa và được biết con đường con phải đi vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa. Con sẽ sống trong sự vui mừng trọn vẹn bởi ý muốn của Chúa được thành trong đời sống con. Con tạ ơn Ngài Chúa ơi!

(Giăng 8,15)

 

Debbie Thuy's photo.
Bình Luận:

You may also like