Browsing: ước mơ

Tôi Viết
0

Em từng hỏi tôi về một gia đình Cơ – Đốc đúng nghĩa. Tôi ngập ngừng. Phải, tôi đang sống trong một gia đình Cơ- Đốc, nhưng đâu đó sâu thẳm, tôi biết tôi chưa thuộc về Ngài. Còn em, em luôn khát khao một gia đình trọn vẹn trong niềm tin.