Home Tôi Viết Nhà Tạm

Nhà Tạm

by Thanh Hữu
30 đọc

Bạn đang ở trong nhà mua hay mướn,
Đều tạm thời trong một khoảng thời gian.
Lúc đổi thay và thuyên chuyển việc làm,
Bạn để lại căn nhà cho người khác.

Bạn vào đời như người đi công tác,
Sống tạm thời trong khoảng ngắn mà thôi.
Hưởng an vui, hưỏng hạnh phúc trên đời,
Trong chòi nhỏ hay đền đài to lớn.

Khi giàu có, mua cửa nhà xinh xắn,
Bạn trang hoàng, chạm trổ những hình, tranh.
Bạn góp thu họa phẩm quí để dành,
Sắm giàn nhạc hay truyền hình đắt giá.

Khi nghèo khó, sống nhà tranh vách lá,
Bàn, ghế giường tơi tả với tháng năm.
Cửa mành tre thưởng thức ánh trăng rằm,
Nhìn gió thoảng nghe võng chiều chim hót.

Nhà xấu tốt sẽ có ngày mai mọt,
Khi lìa trần để lại cho tha nhân.
Không đem theo, bạn dũ sạch bụi trần,
Khộng chuyển tải, không đem vào thiên quốc.

Vào nước Chúa với linh hồn đơn độc,
Bạn vui mừng hay tiếc rẽ trần gian.
Bạn hoan ca hay hối hận việc làm,
Tốn công sức rồi để dành cho lửa.

Bạn hối tiếc, đặt ưu tiên sai chỗ,
Cái tạm thời, bỏ công sức nhiều hơn.
Đầu tư vào những cỏ dại rác rơm,
Đã cháy rụi thành tro tàn vô nghĩa.

Xin Chúa dạy cho con biết chọn lưa,
Đầu tư vào giá trị vượt trần gian.
Để mai đây khi vút cánh thiên đàng,
Vui thỏa thấy bao linh hồn đươc cứu.

Chúa sắm sẵn nhà thiên cung vinh dự,
Đường phố phường đầy châu ngọc quí kim 1.
Con thỏa vui nhà diễm tuyệt êm đềm.
Vinh quang Chúa linh hồn con mãn nguyện. 2

Thanh Hữu
Tháng 9 năm 2014

1. Khải huyền 21:18
2. Khải huyền 5: 12-13

Bình Luận:

You may also like