Home Tôi Viết Hôn Nhân Đồng Tính

Hôn Nhân Đồng Tính

by Thanh Hữu
30 đọc

Nếu Chúa muốn cho hôn nhân đồng tính,
Thì Êđen, Chúa sáng tạo sáu người:
Hai vợ chồng, đồng tính nữ, tính nam,
Cùng chung sống, ở trong vườn phước hựu?

Nếu đồng tính là hôn nhân vinh dự,
Thì Sô-đôm, không diệt bởi lửa trời
Không diêm sinh thiêu cháy cả mọi nơi,
Không còn lại một người nào sống sót?

Nếu đồng tính giống như nhiều bệnh khác,
Sao Con Trời không chữa bịnh đặt tay.
Không phán tuyên: bệnh lìa khỏi người nầy,
Ban khỏe mạnh cả hồn thân thể xác?

Nếu đồng tính là tật nguyền trí óc,
Là bẩm sinh, người không thể chữa lành.
Chúa có quyền thay đổi cả hồn linh,
Ban sự sống, tẩy thanh điều khao khát.

Đồng tính là một đam mê sai lạc,
Là dục lòng, thèm khát trái tự nhiên.
Là đơn phương, luyến ái trái Lời truyền,
Tự đổi giới, trong trong tâm tư, ý tưởng.

Yêu chỉ tốt, khi đúng trong đối tượng,
Đúng chủng loài, hợp phái tính tự nhiên.
Khi yêu ngoài quy luật Chúa tạo nên,
Ta lầm lạc, mến thương điều Chúa ghét.

Phao Lô đã khuyên ta đừng sai lệch,
Đừng đồng tình luyến ái, trái Thánh Kinh.
Đừng đam mê, đánh mất phước thiên trình,
Đừng khao khát, bỏ Nước Trời vinh hiển.

Nhìn thế giới ngày nay đang biến chuyển
Kỳ cuối cùng nhân loại gần đến nơi.
Hãy kiên tâm, sống thánh khiết trọn đời
Vui gặp Chúa cả ngàn năm cai trị.

Thanh Hữu

Bình Luận:

You may also like