Home Tôi Viết Cây Mùa Xuân

Cây Mùa Xuân

by Thanh Hữu
30 đọc

Nếu Ađam không ăn nhằm trái cấm,
Vườn điạ đàng rộ nở cả ngàn hoa,
Khắp trần gian đầy phước hạnh chan hoà
Cây Sự Sống, khởi nguyên mùa xuân thắm.

Cây Sự Sống, cây mùa xuân hy vọng,
Trồng giữa vườn tiêu biểu cội ngàn xuân,
Xuân hoan ca, như hoa thắm vui mừng
Xuân cảm tạ, bao ân lành sung mãn.

Xuân phước hạnh, giữa bầu trời quang đãng
Xuân an bình, suối chảy tưới ngàn cây.
Xuân yêu thương, như sông nước tràn đầy
Xuân thánh thiện, biển tràn dâng đại hải.

Vì tội lỗi, cửa vườn xuân đóng lại,
Eden buồn, nhân loại phải lưu vong.
Phải cách xa Cây Sự Sống muôn trùng.
Nhìn vườn cũ, u hoài trong nuối tiếc!

Trong huyền nhiệm của tình yêu bất diệt,
Chúa nhân từ mở cửa lại vườn xuân.
Đồi Sọ cao, Cây Sự Sống Chúa trồng,
Thập tự giá, cây mùa xuân vạn đại:

Thập tự giá, cây cứu tinh nhân loại,
Cây vun trồng bởi máu huyết Giê-xu
Cây thứ tha, cây giải phóng phu tù
Cây hy vọng, cây bình an cứu rỗi.

Thập tự giá, đã khai đường mở lối,
Mời anh vào vườn vĩnh phước ngàn khơi.
Anh sẽ ăn trái sự sống đời đời
Trong sung mãn với quyền năng Thiên chúa.

Cây Sự Sống, cây mùa xuân muôn thủa
Trồng bên dòng Linh thánh tựa pha lê,
Đón thánh nhân mọi thế hệ trở về,
Cùng vui hưởng khôi nguyên Trời Đất Mới.

Ai đang đứng ở bên dòng thiên hựu
Xin mời vào nhận trái sống mùa xuân
Xin mời vào sông nước sống tràn tuôn
Để hưởng trọn nguồn phước ân viên mãn.

Bình Luận:

You may also like